Arkisto lehtikirjoitukset

Arkisto

2017

Kuun metsän Kaisa saapuu juhlaan 2.2.2017 Enontekiön Sanomat

Sámis livčče darbu sámegielat hupmanterapevttaide, 24.1.2017, Yle Sápmi

Kielivähemmistöön kuuluva vanhus saa äidinkielistä hoitoa vain satunnaisesti, 6.1.2017, Kaleva

2016

LK Ságat Eanangoddeodastussii gáibidit buoridemiid, 21.12.2016, Yle Sápmi

Eanagotteođastussii gáibidit buoridemiid, 19.12.2016 Lapin Kansa

SámiSoster gádjundoaimma ordnema láhkaevttohusas: Sámit ja Davvi-Suopma eai báljo leat váldon vuhtii, 16.12.2016, Yle Sápmi

SámiSosterii evttohit badjelaš 730 000 euro ovddas doarjagiid RAO:s, 15.12.2016, Yle Sápmi

Buorre idit sapmi – Muittobuozalmas sami perspektiivas, 14.12.2016, NRK Sámi Radio

”Peerâviehâvääldi iä paijeed savâstâlmáid sämisiärváduvvâst”, 2.12.2016, Yle Sápmi

Dál sáhttá ohcat fas SámiSostera berašlupmui, 10.11.2016, Yle Sápmi

Loma kutsuu, 2.11.2016, Enontekiön Sanomat

Bearašluopmu sámi mánnábearrašiidda, 2.11.2016, Enontekiön Sanomat

Väki vähenee mutta muistisairaat eivät, 13.10.2016 Enontekion Sanomat

Muitobargu oaččui bálkkašumi, 13.10.2016, Enontekion Sanomat

Muistityö palkittiin, 13.10.2016 Enontekion Sanomat

Vuoden muistiteko 2016-palkinto SámiSosterille, 12.10.2016, Inarilainen

Ingir Palojärvi rávvagat guhkes ja buori eallimii, 10.10.2016, Yle Sápmi

Beaivvi sagat 10.10.2016, Yle Sápmi

SámiSoster rs ožžot Vuoden Muistiteko 2016-bálkkašupmi, 8.10.2016 Ávvir

Ristenrauna Maggan puhe tilaisuudessa: Vuoden muistiteko-palkinnon luovutustilaisuus Helsingissä, Helsingin yliopistolla

Vuoden Muistiteko 2016-palkinto SámiSoster ry:lle, 7.10.2016 SUMU Suomen muistiasiantuntijat

Vuoden Muistiteko 2016-bálkkašupmi SámiSosterii, 6.10.2016, Yle Sápmi

Sámekultursensitiiva materiálabáŋku Muitogiisá almmustahtton, 6.10.2016, Yle Sápmi

Dárbbašuvvojit lasi bálvalusat sápmelaš muittohuvvan olbmuide, 15.9.2016, Yle Sápmi

Beaivvi sagat, 12.9.2016, Yle Sápmi

”Álbmotealáhatlágadusa (KELA) sámegielat áššehasaid bálvalusat mannán maŋosguvlui”, 23.5.2016 Yle Sápmi

Oapmahasdivššariidda ja ealáhatolbmuide luomut Ylläsis, 29.4.2016 Yle Sápmi

Tasavallan presidentti palkitsee Lemmenjoella asuvan Inga Näkkäläjärven, 28.4.2016, Yle Sápmi

”Geargan bargguin”-luopmu sápmelaš ealáhatolbmuide Ylläsis, 30.3.2016 Yle Sápmi

”Dál riikkaidgaskasaš nissoniidbeaivvi galgá leat eambbo fuolas sámi albmáin”, 8.3.2016 Yle Sapmi

”Kansainvälisenä naistenpäivänä pitäisi olla enemmän huolissaan saamelaismiehistä”, 8.3.2016 Yle Sapmi

Omien arvojen mukaista työtä, 16.2.2016 paikkaauki.fi

Buresveadjinluopmu boazodoalliide. Hyvinvointiloa poronhoitajille, 4.2.2016 Enontekiön Sanomat

Samiid albmotbeaivvi avvudit Heahtas. Saamelaisten kansallispäivvä vietetään Hetassa, 4.2.2016 Enontekiön Sanomat

”Sámit fertejit leat mielde plánemin, mearrideamen ja ollašuhttimin sámegiel sode-bálvalusaid”, 4.2.2016 Yle Sápmi

SámiSoster gáibida sápmelaččaide mearridanválddi sode-bálvalusain, 2.2.2016 Yle Sápmi

Saamelainen sote-yhdistys vaatii Lapin itsehallintoalueen yhteyteen erityisen saamelaistoimielimen, 2.2.2016 Yle Sápmi

Saamelaisten kansallispäivää juhlitaan Inarin Kirkonkylällä, 27.1.2016 Inarilainen

Sámisostera sátnejođiheaddji Ristenrauna Magga hástá sápmelaččaid dál searvat SODE-ođastusbargui, iige viđa jagi geahčen, 19.1.2016 Yle sámi radio

2015

Utsjoella palkittiin rajakunta-aktiiveja, 23.12.2015 Inarilainen

SámiSoster ry:n hallituksen tiedote 18.12.2015

Anára doaibmaviessu joatká Vuohču doaibmavissui eai ožžon ruđa, 28.12.2015, Yle Sápmi

RAY háliida doarjut SámiSoster searvvi badjel 600 000 euroin, Yle Sápmi 21.12.2015

Vuoden Rajakunnan 2015 hyvän kansalaistoimijan tunnustus SámiSoster ry:lle

Kauneimpia joululauluja laulettiin neljällä kielellä, 29.11.2015 Kaleva

Dárbbašatgo luomu, 2.12.2015 Enontekiön sanomat

Oletko loman tarpeessa, 2.12.2015 Enontekiön sanomat

Maaseudun Terveys- ja lomahuolto ry ja SámiSoster ry, 2.12.2015 Inarilainen

Koulumuistoja talteen SámiSosterin tapaamisessa, Inarilainen 11.11.2015

Rikosuhripäivystyksen palvelut laajenevat Lappiin, Inarilainen 11.11.2015

Yle ođđasat 10.11.2015

Mo dahkat Suoma sode-málles maid sámi málle? – ”Sámiid ii oaččo vajálduhttit”, Yle Sápmi 10.11.2015

Näkkäläjärvi SámiSostera gaskaboddasaš doaimmajođiheaddjin, Yle Sápmi 9.11.2015

Ristenrauna Magga: ”Sámegielat boarrásat eai leat dásseárvosaš sajádagas gieldda eará ássiiguin”, Yle Sápmi 5.11.2015

Hallituksen tiedote 3.11.2015

Yle Ođđasat 13.10.2015, Doaibmaviessu

SámiSoster rahpan Anárii deaivvadanbáikki – buohkat leat buresboahtán, 13.10.2015 Yle Sápmi

Ristenrauna Magga 70 jagi – SámiSoster lea okta mu mánáin, 9.10.2015 Yle Sápmi

Toimintatupa on kohtaamispaikka kaikille, 30.9.2015 Inarilainen

70-vuotias Ristenrauna Magga – Sosiaalivaikuttajalla riittää työsarkaa, 30.9.2015 Inarilainen

Sairaanhoitajadiakonissa-koulutus alkoi Ivalossa, 16.9.2015 Inarilainen

Ikäihmiset retkelle Varangiin, Enontekiön Sanomat 19.8.2015

Saamelaispapille paljestettiin muistokivi Utsjoella, Lapin Kansa 8.8.2015

SámiSoster lágida mátkki Vuonnamárkaniidda, Yle Sápmi 10.8.2015

Enontekiön Sanomat: Joko on työ tehty? 10.6.2015

Enontekiön Sanomat: Poronhoitajapareille luvassa lomaa 27.5.2015

Yle Sápmi: Borgemánus ordnejuvvo Geargan bargguin-luopmu eallilan olbmuide 30.4.2015

Saamelaisjärjestöjen vetoomus ILO 169 ratifioinnin puolesta

SámiSoster ry:n hallituksen tiedote 3.2.2015

SámiSoster hálida rahpat buohkaide rabas deaivvadanbáikki, Yle Sápmi 16.2.2015

Lehdistötiedote 6.2.2015

Preassadieđáhus 6.2.2015

Ristenrauna Magga puhe 6.2.2015

Ristenrauna Magga sáhkavuorru 6.2.2015

Kuva yhteistyösopimuksen allekirjoitus 6.2.2015

SámiSosterille ja kirkolle puitesopimus yhteistyöstä, Enontekiön Sanomat 11.2.2015

Inarin kirkossa solmitaan yhteistyösopimus, seurakuntalainen.fi 6.2.2015

Sámi Soster ja Oulu bismagoddi vuolláičállet historjjálaš oktasašbargosoahpamuša sámi álbmotbeaivve, Yle Sápmi 6.2.2015

Saamelaisten ja hiippakunnan välille historiallinen yhteistyösopimus Lapin Kansa, 6.2.2015

RAY:ltä järjestöille avustuksia 2015

2014

SámiSostera Mokta- prošeakta ii ožžot ruđa RAY:s, Yle Sápmi 19.12.2014

Tiedote SámiSoster ry:n syyskokouksesta 17.12.2014

Sámi Juovllat

Yle Sámi Radio, Rihkosoaffarvákta fállá ságastallanveahki ja juristta rávvagiid

Tervehdys Utsjoen tehostetun palveluasumisyksikkö Dorvu:n vihkiäisissä 24.10.2014

Dearvvahus beavttalmahtton balvalusássanovttadaga Dorvvu vihahandilalašvuođas Ohcejogas 24.10.2014

Lähikuvassa, Enontekiön Sanomat 22.10.2014

Lähikuvassa, Enontekiön Sanomat 24.9.2014

Sámi sálmmat vuoiŋŋalaš musihka konsearta

Bearašluopmu sápmelaš mánnábearrašiidda

SámiSoster ry hakee toiminnanjohtajaa

Fuolahit boazobargiid searain, Yle Sámi Radio 20.5.2014

RAY:n VAUKUTTAVAA!- tunnustuspalkinto Mettäterapialle Helsingissä 7.5.2014

RAY palkitsi kolme hanketta vaikuttavasta järjestötyöstä

Tiedote hallituksen kokouksesta maaliskuu 2014

Tiedote hallituksen kokouksesta 22.maaliskuu 2014

2013

Tiedote hallituksen kokouksesta heinäkuu 2013

RAYn avustusehdotus vuodelle 2013 SámiSoster rylle

2012

Tiedote hallituksen kokouksesta tammikuu 2012

Tiedote hallituksen kokouksesta helmikuu 2012

Tiedote hallituksen kokouksen maaliskuu 2012

Saamenkieliset adressit 19.4.2012

Tiedote hallituksen kokouksesta toukokuu 2012

Goaikkanas terve SOS palkinto 9.5.2012

Sosiaalineuvoksen arvonimen myöntäminen Ristenrauna Maggalle 25.5.2012

Tiedote hallituksen kokouksesta kesäkuu 2012

SámiSoster ryn vuosikokoustiedote 2012

SNF – Sámi Nisson Forum

TERVE-SOS-bálkášumi

SámiSoster ry vuovdá davvisámegielat morašváidaleapmiadreassaid

Oulu bismagoddi

2011

Tiedote hallituksen kokouksesta toukokuu 2011

Tiedote hallituksen kokouksesta syyskuu 2011

Tiedote hallituksen kokouksesta marraskuu 2011

2010

SamiSoster vuosikertomus 2010