Hyvää Joulua ja onnellista Uutta vuotta!

Buriid Juovllaid ja lihkolaš Ođđa jagi! Pyereh Juovlah já luholâš Uđđâ ive! Šiõǥǥ Rosttvid da leklvaž Ođđ ee `jj!

Vuosi 2014 on päättymäisillään. On aika luoda lyhyt katsaus yhdistyksen tämän vuoden toimintaan.

Yhdistyksen toiminnallinen johto vaihtui kesällä kun entinen toiminnanjohtaja Ristenrauna Magga jäi eläkkeelle ja uudeksi toiminnanjohtajaksi nimitettiin Juha Guttorm.

Yhdistys käynnisti vuoden aikana kaksi

Lue lisää …Hyvää Joulua ja onnellista Uutta vuotta!

Niin monessa mukana

Otsikon nimi viittaa siihen, että todellakin tässä projektityössä olen saanut olla niin monessa asiassa mukana, koska yhdistyksen tehtävä kenttä on niin laaja ja tärkeä. On ollut aivan äärimmäisen mahtavaa päästä mukaan yhdistyksen toimintaan. Projekti, jossa olen projektityöntekijänä on Boađe mielde – Tule mukaan, RAY:n Paikka auki- ohjelman rahoituksella. Paikka auki tarkoittaa sitä, että RAY on

Lue lisää …Niin monessa mukana

Dearvuođat Muittohallan prošeavttas

Muitobuozalmas lea okta dain deahaleamoš sivain, mii hehtte boares olbmo ruovttusbirgema. Muittohisvuohta guoskkaha min juohke ovtta njuolga dehege mohki bokte. Vaikko vel ieža muititge bures, veaddjá lagašbirrasis leat soames muittohis olmmoš. Go muittu hedjoneapmi vaikkuhišgoahtá árgabeaivve áššiin ja buktá váttisvuođaid ruovttus birgemis, de dárbbašuvvo olggobeale veahkki ja doarjja.

SámiSoster rs álggahii jagis 2013 Ohcejogas Muittohallat

Lue lisää …Dearvuođat Muittohallan prošeavttas

Tervehdys Muittohallat -hankkeesta

Muistisairaudet ovat vanhuksilla eräs tärkeimmistä kotona selviytymistä estävistä tekijöistä. Ne koskettavat meitä jokaista joko suoraan tai välillisesti. Vaikkei omassa muistissa olisikaan vikaa, voi lähipiirissä olla muistisairas ihminen. Kun muistin heikkeneminen alkaa vaikuttaa arjen askareissa ja vaikeuttaa kotona pärjäämistä, tarvitaan ulkopuolista apua ja tukea. Muittohallat – Muistutella -hanke käynnistettiin kehittämään saamelaisten muistisairaiden ja heidän läheistensä ja

Lue lisää …Tervehdys Muittohallat -hankkeesta

Hyvinvointia luonnosta

Täällä pohjoisessa luonto on meille kaikille hyvin tärkeä. Luonnosta ammennamme hyvinvointia ja luonnolla on rauhoittava ja rentouttava vaikutus. Huonoina hetkinäkin luonnossa oleminen virkistää ja kohentaa mielialaa. Tähän johtopäätökseen ovat tulleet myös monet tutkijat, kun tutkimusten pohjalta on saatu uutta tietoa luonnon tervehdyttävistä ja kuntouttavista vaikutuksista. Myös omassa työssäni Goaikkanas – toiminnassa olen huomannut luonnon rauhoittavan

Lue lisää …Hyvinvointia luonnosta

Buresbirgejupmi luonddus

Dáppe davvin luondu lea midjiide buohkaide hui dehalaš. Luondu addá midjiide návccaid, ráfáidahttá ja lotkkodahttá min. Luondu virkkosmuhttá ja geahpida miela maiddái dalle go deivet losit ja seavdnjadit áiggit. Maiddái dutkit leat gávnnahan ahte luondu dearvvasmahttá ja veajuiduhttá olbmuid. Maiddái iežan barggus, Goaikkanas -doaimmas, lean fuobmán, mot luondu ráfáidahttá olbmo. Luondu fállá olbmui dorvvolaš birrasa,

Lue lisää …Buresbirgejupmi luonddus