Goaikkanas Inari

Aloitin projektityöntekijä Goaikkanas -hankkeessa huhtikuun alussa. Olen ehtinyt reilussa kahdessa kuukaudessa tavata paljon hienoja ihmisiä ja olla monessa mukana, innostus työhön on vain lisääntynyt päivä päivältä!

Olen kotoisin Etelä-Suomesta ja muuttanut Inariin vuonna 2010 opiskelemaan pohjoissaamen kieltä ja kulttuuria. Työskentelin ennen Lappiin muuttoa 7 vuotta Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:ssä, Lapissa olen työskennellyt sosiaalityöntekijänä nelisen

Lue lisää …Goaikkanas Inari

Harjoitteluni SámiSoster ry:ssä tänä keväänä

Muittohallat – Muistutella hankkeen järjestämä giđđadeaivvadeapmi Karigasniemen kappelilla 25.5.2016

Minä ja SámiSoster ry olemme tehneet tuttavuutta aiemmin erilaisten hankkeiden tiimoilta. Asuinkunnassani on ollut useampikin järjestön toteuttama hanke käynnissä, Virkus gilli-, Ovttasstallan-, Nuoraid Ohcejohka ja Bálddas-hanke nimiltä mainitakseni. Olemme saaneet nauttia teemapäivistä, perheleireistä ja erilaisista tapahtumista koko perheen voimalla. Nyt olenkin tutustunut järjestön toimintaan

Lue lisää …Harjoitteluni SámiSoster ry:ssä tänä keväänä

Buorre boahtteáigi- projektin ohjausryhmän kokoontuminen erämaakylässä Raittijärvellä

Projektin alkuvaiheessa on valittu projektityötä tukemaan ohjausryhmä, johon kuuluu SámiSoster ry:stä puheenjohtaja Ristenrauna Magga, Suomen porosaamelaiset yhdistyksestä kaksi jäsentä Pekka Aikio Lapin palkiskunnasta ja Per-Oula Juuso Käsivarren paliskunnasta. Työhyvinvointiyhdyshenkilöt (tyhyt) Käsivarren paliskunnasta Leena Palojärvi, Sallivaaran paliskunnasta Anne Näkkäläjärvi, Näkkälän paliskunnasta Birgitta Eira. Enontekiön kunnan saamenkielinen sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi ja Muonion ja Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän työterveyshoitaja

Lue lisää …Buorre boahtteáigi- projektin ohjausryhmän kokoontuminen erämaakylässä Raittijärvellä

Muittohallat – Muistutella projekti käynnistyi Enontekiöllä

Muittohallat – Muistutella projekti käynnistyi Enontekiöllä 1.4.2016. Teen projektityötä osa-aikaisesti 40% toukokuun loppuun ja kesäkuusta joulukuuhun täysipäiväisesti. Painopisteenä työssä on muistioireisten ja muistisairaitten ihmisten osallisuuden lisääminen ja heidän omakulttuurisen elämäntavan ja arvomaailman huomioon ottaminen arvostavalla tavalla.

Työn aikana kehitetään yhteistyöluontoisesti hyvän arjen menetelmiä vanhusten kotona asumiseen kuntoutuksen näkökulmasta. Tavoitteena on, että tuetaan terveyttä, turvallisuutta ja

Lue lisää …Muittohallat – Muistutella projekti käynnistyi Enontekiöllä

Lihkostuvvamat Meahcceterapiijas

Iežan barggus Goaikkanas-doaimmas, Meahcceterapiijas mu árvvosmáhttá ja movttiidahttá eanemusat áššehasa addin máhcahus. Máhcahus boahtá munnje njuolga áššehasain. Oaččun čuovvut lahka áššehasaid lihkostuvvamiid ja nanosmuvvamiid. Nuppi dáfus jos áššehas eahpelihkostuvvá, de lean das lahka ja sáhtán veahkehit su ja sáhtte ovttas guorahallat hástalusaid ja ođđa, nuppelágan vugiid doaibmat.

Joavkkohápmásaš doaimma ovdamunnin lea ovttas dahkan ja doarjja

Lue lisää …Lihkostuvvamat Meahcceterapiijas

Onnistumisia Mettäterapiassa

Työssäni Goaikkanas-toiminnassa, Mettäterapiassa saan parhainta kannustusta ja innostusta asiakkaiden palautteesta. Palaute tulee minulle suoraan asiakkailta. Saan seurata läheltä asiakkaiden onnistumisia ja voimaantumisia. Toisaalta voin olla myös myötäelämässä epäonnistumisia asiakkaiden kanssa ja voimme yhdessä pohtia haasteita ja uusia toisenlaisia tapoja toimia.

Ryhmämuotoisen toiminnan erityisenä ansiona on yhdessä tekemisen ja vertaistuen voima. Eräs asiakas ilmaisi palautteessaan asian

Lue lisää …Onnistumisia Mettäterapiassa