Ohcejohka

SámiSostera doaimmat Ohcejogas

Muittohallat

Ahkeolbmuid  DEAIVVADEAPMI Ohcejogas

Juohke duorastaga dii. 13–15, Aspa -ruovttu Goahti orrunlanjas

Lágideaddjin Maarit K. Länsman, SámiSoster rs

Lassedieđut: Maarit K. Länsman, tel. 040 0670633

 

Ahkeolbmuid  joavkodoaibma Gáregasnjárggas

Duorastagaid dii. 12–15, Gáregasnjárgga gilidállu Sáivus

Lágideaddjin Marketta Vuolab, SámiSoster rs

Lassedieđut: Marketta Vuolab, tel. 040 138 1616


Goaikkanas – Sámi vugiin fámuid gárrenávnnasbargui

Goaikkanas-doaibma lea kultursensitiivvalaš gárrenávnnasbargu, mas geavahuvvo luoddu ávkin. Doaibmavuohkin leat bagadallan ja rávven, meahcceterapiija, doaibmabeaivvit ja deaivvadanbáikkit. Doaimmaid ollašuhttojuvvot ovttasbarggus Ohcejoga ja Anára gieldaid sosiála- ja dearvvasdoaimmain.

Deaivvadanbáikki áigetávvalat ja báikkit gávdnot Mettäterapia Inarin ja Utsjoen alueella -facebooksiidduin (liŋkka almmolaš facebooksiidduide).

Lassedieđut Goaikkanas-doaimmain, deaivvadanbáikkiin ja rávvemis Ohcejoga guovllus doaimmabagadalli Jonna Kilkki, jonna.kilkki(a)samisoster.fi dahje tel. +358 40 742 2064