Organisaatio ja talous

Organisaatio ja talous

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää kaksi kertaa vuodessa kokoontuva yhdistyksen kokous, joka valitsee syyskokouksessaan viisijäsenisen hallituksen hoitamaan yhdistyksen asioita ja toimeenpanemaan yhdistyksen kokouksen päätöksiä. Hallitus huolehtii myös yhdistyksen talouden ja hallinnon asianmukaisesta hoitamisesta.

Hallituksen jäsenet (kaksivuotiselle) toimikaudelle 2018-2019 ja henkilökohtaiset varajäsenet:

Ristenrauna Magga, puheenjohtaja
varajäsen: Ellen Pautamo

Pekka Aikio
varajäsen: Saara Tervaniemi

Siiri Jomppanen
varajäsen: Elsa Laiti-Hedemäki

Sunnamaarit Sara-Tornensis
varajäsen: Elli Näkkäläjärvi

Jouni Esa Nousuniemi
varajäsen: Marketta Vuolab

 

Yhdistyksen käytännön toimintaa johtaa yhdistyksen hallituksen valitsema päätoiminen toiminnanjohtaja. Lisäksi yhdistyksen palveluksessa on muuta toiminnanjohtajan alaisuudessa työskentelevää työsuhteista henkilöstöä.

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan pääosin Raha-automaattiyhdistyksen myöntämillä avustuksilla. Vuonna 2017 yhdistyksen budjetti on 731 185 euroa.