Kotikäyntityö ja sidosryhmätoiminta

Birgen ruovttus – hankkeen työhön kuuluu myös järjestölähtöinen kotikäyntityö. Kotikäynnit kohdentuvat enimmäkseen saamenkieliseen vanhusväestöön, mutta myös suomenkielisiltä vanhuksilta tulee yhteydenottoja. Yhteydenotot koskevat yleensä vanhusten saamia sosiaali- ja terveyspalveluita. Neuvomme ja ohjaamme, ja tarvittaessa voimme ottaa yhteyttä kunnan sosiaalitoimeen asioiden selvittämiseksi.

Sidosryhmätoiminta on tärkeässä osassa erityisesti Birgen ruovttus -toimintaa.monitoimijaisessa verkostossa.