Kotikäyntityö, sidosryhmätoiminta ja projektityöntekijöiden vertaistapaamiset

Birgen ruovttus – hankkeen toiminnanohjaajan työhön kuuluu myös järjestölähtöinen kotikäyntityö. Kotikäynnit kohdentuvat enimmäkseen saamenkieliseen vanhusväestöön, mutta myös suomenkielisiltä vanhuksilta tulee yhteydenottoja. Yhteydenotot koskevat yleensä vanhusten saamia sosiaali- ja terveyspalveluita. Toiminnanohjaaja neuvoo ja ohjaa ja tarvittaessa voidaan ottaa yhteyttä kunnan sosiaalitoimeen asioiden selvittämiseksi.

Sidosryhmätoiminta on tärkeässä osassa erityisesti Luovatuvan monitoimijaisessa verkostossa. Luovatuvan toiminnan mahdollistava verkosto vaatii yhteydenpitoa ja kokoustamista eri toimijoiden kanssa. Ikäihmisten ryhmätoiminta ja omaishoitajien vertaistoiminta vaatii aikataulujen sovittamista yhteistyökumppaneiden kanssa.