Čoahkis – Koossa

Materiaalipankki
Yhteystiedot
 

Čoahkis – Koossa -hankkeen tarkoituksena on saamelaisten hyvinvoinnin ja terveysneuvonnan edistäminen lisäämällä saamenkielisen terveysneuvontamateriaalin saatavuutta kokoamalla jo olemassa olevista materiaaleista nettipohjainen materiaalipankki.

Materiaalipankki löytyy osoitteesta www.coahkis.com.

Asiakkaille annetaan yleensä asiointitilanteissa ohjaus- ja tiedotemateriaalia, joka on pääasiassa suomeksi. Potilaan turvallisuutta edesauttaa, mikäli asiointitilanteessa olisi saatavilla tai ainakin ammattihenkilöstöllä olisi tietoa, mistä saamenkielistä materiaalia löytyy.

Saamenkielistä kirjallista terveysneuvonnan materiaalia on kehitetty ja painettu jonkin verran eri tahoilla, ne ovat kumminkin varsin suppeasti käytössä ja hankalasti saatavissa. Čoahkis – Koossa -hankkeen tavoite on koota olemassa oleva saamenkielinen materiaali ja luoda niistä nettipohjainen materiaalipankki, joka edesauttaa materiaalin käyttämistä. Materiaalin saatavuuden kehittymisellä saamelaisen asiakkaan omakielinen neuvonta- ja ohjaus paranee. Lisäksi hänen yhdenvertaisuutensa vahvistuu, koska hänellä on mahdollisuus saada materiaalia omalla kielellään.

Materiaalipankin koostamisella saadaan myös kokonaiskäsitys olemassa olevasta saamenkielisestä terveysmateriaalista, sekä puuttuvan materiaalin tarpeesta.

Yhteistyökumppanina hankkeessa on Saamelaiskäräjät.