Goaikkanas – Mettäterapia

Goaikkanas – Saamelaiset voimavarat päihdetyöhön
Mettäterapia Enontekiöllä
Mettäterapia Inari – Utsjoki alueella
Arkisto
Yhteystiedot

Goaikkanas – Saamelaiset voimavarat päihdetyöhön

Goaikkanas -hanke on kulttuurisensitiivistä luontoa hyödyntävää päihdetyötä. Hankkeen toimintamuotoja ovat ohjaus ja neuvonta, mettäterapia, toimintapäivät, kohtaamispaikat sekä materiaalin tuotto, vaikuttamistyö ja uusien työmuotojoen kehittäminen. Toimintoja kehitetään kutakin kuntaa ja aluetta parhaiten palvelevaksi, joten jokaisessa kunnassa Goaikkanas -hanke on sisällöltään hieman erilainen.

gooaikkanas-logo

Toiminnan kohderyhmänä ovat ensisijaisesti saamelaisalueella asuva päihdeongelmainen saamelainen ja muu työikäinen väestö, sekä heidän läheisverkostonsa. Toiminnassa pyritään ottamaan huomioon ihminen kokonaisvaltaisesti; päihdeongelmien taustalla olevat ja kuntoutumisen kannalta keskeiset psyykkiset, fyysiset ja sosiaaliset, sekä erityisesti kulttuuriset erityistekijät.

Mettäterapialeirit ovat sosiaalisesti kuntouttavaa suljettua pienryhmätoimintaa, Mettäterapia koostuu neljästä luonnossa pidettävästä leirijaksosta, jotka kattavat vuodenkierron. Leirin pituus on noin 3 vuorokautta.  Leirijaksojen välillä työntekijät tapaavat asiakkaita ja pitävät yhteyttä myös puhelimitse ja sosiaalisen median välityksellä. Yhteydenpitoa ja tapaamisia jatketaan myös leirivuoden jälkeen ja luodaan näin pitkäaikainen tuki asiakkaalle. Leirejä on toteutettu Enontekiöllä ja Inarissa, mutta leireille voi osallistua myös muiden saamelaisalueen kuntien asukkaat.

Toimintapäivät ja kohtaamispaikat ovat kaikille avoimia päiviä leppoisan yhdessäolon, tulistelun, kalastuksen yms. merkeissä.

Kaikessa toiminnassa kulkee mukana luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus. Goaikkanas -hankkeen tärkeimpiä tekijöitä ovat asenneilmapiiriin vaikuttaminen, luonto, yhteisöllisyys ja toisen ihmisen arvostava kohtaaminen.

Toimintaa toteutetaan yhteistyössä Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kuntien sosiaali- ja terveystoimen kanssa.