Lausunnot

SámiSoster ry:n antamat lausunnot

Lausunto luonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä, 11.11.2016

Lausunto Sote-uudistuksesta 13.10.2016

Lausunto rahapeliyhteisöjen yhdistämistä koskevista asetusluonnoksista 18.4.2016

Lausunto Sote- ja aluehallintouudistuksesta 1.2.2016

Lausunto Saamen kielilain kehittämistarpeista 16.6.2015