Duodecim váldá vuhtii Ovttastuvvan Našuvnnaid álgoálbmogiid gielaid jagi

Dát jahki lea Ovttastuvvan Našuvnnaid álgoálbmogiid gielaid jahki ja Duodecim váldá ná vuhtii Suoma ja Eurohpa uniovnna áidna álgoálbmoga, sápmelaččaid gielaid ja juolluda SámiSoster rs:ai ja Väestöliitto rs:ai 6000 euro doarjaga.  Doarjja lea oaivvilduvvon Väestöliitto ollašuhttán mánáid dorvodáido- ja gorutdovdobajásgeassinmateriála sámegielat jorgalusaide.  Suomas hállet golbma sámegiela: davvisámegiela, anárašgiela ja nuortalašgiela. Buot Suomas hállon sámegielat leat …

Duodecim váldá vuhtii Ovttastuvvan Našuvnnaid álgoálbmogiid gielaid jagi Read More »

Ávžžuhus; Mánáid seksuálabajásgeassin oassin beaivválaš árrabajásgeassima

Mánnávuohta lea dieđuid ja dáidduid oahppama áigi. Mánát leat iežaset agi ja ovdánanmuttu mielde beroštuvvan buotlágán áššiin, maiddái seksuálavuođas. Unna máná seksuálavuohta mearkkaša earenoamážit iežas goruda hálduiváldima ja dovdduid hálddašeami oahpahallama. Mánáid seksuálabajásgeassima ulbmilin lea hukset positiiva gorutiešdovddu, gorutgova ja dovddu iežas gorudis. Dat mearkkaša maiddái heivvolašvuođa njuolggadusaid ja iešmearridanvuoigatvuođa oahpahallama. Seammás mánát ohppet gorudii, …

Ávžžuhus; Mánáid seksuálabajásgeassin oassin beaivválaš árrabajásgeassima Read More »

Bearašluopmu sápmelaš mánnábearrašiide

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry ja SámiSoster rs ordneba ovttas bearašluomu Rokua Health & Spas Rokuas 1.-6.3.2020.Bearašluopmu lea oaivvilduvvon bearrašiide, mas guktot dahje nubbi vánhen lea sápmelaš. Luopmu sisttisdoallá dievas bajásdoallama, idjademiid, luopmobáikki vuojadan- ja álšasále geavaheami ja joavkku várás plánejuvvon prográmma. Bearašluomus lea 1-3 jahkásaš mánaidde dikšun (4 x 2dmu).Luomus lea mielde okta sámegielat …

Bearašluopmu sápmelaš mánnábearrašiide Read More »

SEMINÁRA; SÁMEBEARRAŠA ÁRGA – POSITIIVA NÁVCCAT NANNEJIT SÁMI SERVOŠA

Suoma evaŋgelalaš-luteralaš girkku Oulu bismagotti duopmokapihttal ja SámiSoster searvi lágideaba ovttas seminára, man fáddán lea ”Sámebearraša árga – positiiva návccat nannejit sámi servoša”.Dáinna seminárain mii hálidat bajidit ságastallamii sápmelaččaid positiiva návccaid ja nanosvuođaid, maid veagas sámebearrašat leat doalahan nana sámeservoša sohkabuolvvas nubbái, sápmelaččaid árbevieruid ja sámegiela. Áigi:             duorastaga golggotmánu 31. beaivve 2019 dmu 8.30–15.00 Báiki:            sámekulturguovddáš Sajos, parlameantasále …

SEMINÁRA; SÁMEBEARRAŠA ÁRGA – POSITIIVA NÁVCCAT NANNEJIT SÁMI SERVOŠA Read More »

Dáppe oažžu hállat kannabisas-skuvlejumit Anáris ja Heahttás – ođđa materiála maid davvisámegillii

SámiSoster rs ordne ovttas Ehyt rs Kannabis-prošeavttain “Dáppe oažžu hállat kannabisas”-skuvlejumit leat Anáris duorastaga 19.9. dii 10 ja bearjadaga 20.9. Heahttás dii 10. Kannabisprošeakta lea buvttadan KASVI-interventiometoda, ja dan materiálat leat dál jorgaluvvon maiddái davvisámegillii. “Dáppe oažžu hállat kannabisas”-materiálat leat dárkkuhuvvon earenoamážit veahkkin, go hállojuvvo kannabisa geavaheamis. Materiálat heivejit maid geavaheami geahpadeami sihke geavaheami heaitima …

Dáppe oažžu hállat kannabisas-skuvlejumit Anáris ja Heahttás – ođđa materiála maid davvisámegillii Read More »