SámiSoster ry:n JULKILAUSUMA 21.3.2023

SAAMELAISKÄRÄJÄLAKIESITYS KAATUI EDUSKUNNAN PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN POLITIKOINTIIN Suomen hallituksen syksyllä 2022 eduskunnalle antaman saamelaiskäräjälain muuttamista koskevan esityksen yleisenä tavoitteena oli turvata saamelaisten itsemääräämisoikeuden toteutuminen kehittämällä saamelaisten itsehallintoa perustuslain saamelaissäännösten ja kansainvälisen alkuperäiskansaoikeuden mukaisesti. Tähän liittyen esityksen tärkeimpänä ja kiireellisimpänä tavoitteena oli korjata saamelaiskäräjävaalien äänioikeutta määrittelevää lain säännöstä niin, että se on sopusoinnussa Suomea sitovien ihmisoikeussopimusten määräysten ja …

SámiSoster ry:n JULKILAUSUMA 21.3.2023 Lue lisää »

Saamelaisten kansallispäivän tapahtumia SámiSosterin järjestäminä

Inarissa 6.2. Inarin kirkossa Piispanmessu kello 11. Juhlaruokailu seurakuntatalolla 12.30-15 ja saamelaisten kansallispäivän kirkkokonsertti 15-16. Tapahtumiin on vapaa pääsy! Hetassa 6.2. Hetassa Luovatuvalla ruokaillaan ja kahvistellaan. Karigasniemellä 6.2. Karigasniemen kappelilla järjestetään Sukupolvien kohtaaminen. Tervetuloa mukaan! Lisätietoja Inarin tapahtumasta:Anne Näkkäläjärvi, anne.nakkalajarvi(at)samisoster.fi, puh. 040 350 4007Ristenrauna Magga, ristenrauna.magga(at)samisoster.fi, puh. 0400 314 154 Hetan tapahtuma:Leena Palojärvi, leena.palojarvi(at)samisoster.fi, puh. …

Saamelaisten kansallispäivän tapahtumia SámiSosterin järjestäminä Lue lisää »

SaameDigi -hanke on alkanut

SámiSoster rs álggahii SaameDigi -pilohttaprošeavtta SámiSoster -searvi lea álggahan Saamedigi -pilohttaprošeavtta, man ulbmilin lea buoridit searvvi sámegielat ja sámekultuvrii vuođđuduvvi bálvalusaid fidnašuvvama ja juksama digitálalaš vugiiguin, ovddidit earenoamážit eallilan sámi olbmuid dáidduid digitálalaš bálvalusaid geavaheamis ja gárvet ođđa digitálalaš bálvalanmálliid.   Prošeavtta ulbmilin lea láhčit doaimmaid lágideapmai ja máhttui čatnašuvvi sihke teknihkalaš vejolašvuođaid dasa, ahte searvi sáhttá …

SaameDigi -hanke on alkanut Lue lisää »

GIELLAVAHKKU – SAAMEN KIELTEN VIIKKO 24.-30.10.2022

Giellavahku ulbmilin lea buoridit sámegielaid stáhtusa, ja buoridit máhtu  sámi giela ja kultuvrra birra olles servodagas. Juste dán vahkus galget sámegielat gullot ja oidnot juohke sajis. Saamen kielten viikon tarkoituksena on nostaa saamen kielten asemaa, ja lisätä saamen kielten ja kulttuurin tuntemusta koko yhteiskunnassa. Juuri tällä viikolla tulevat saamen kielet kuulumaan ja näkymään kaikkialla. SÁMISOSTER …

GIELLAVAHKKU – SAAMEN KIELTEN VIIKKO 24.-30.10.2022 Lue lisää »