GIELLAVAHKKU – SAAMEN KIELTEN VIIKKO 24.-30.10.2022

Giellavahku ulbmilin lea buoridit sámegielaid stáhtusa, ja buoridit máhtu  sámi giela ja kultuvrra birra olles servodagas. Juste dán vahkus galget sámegielat gullot ja oidnot juohke sajis. Saamen kielten viikon tarkoituksena on nostaa saamen kielten asemaa, ja lisätä saamen kielten ja kulttuurin tuntemusta koko yhteiskunnassa. Juuri tällä viikolla tulevat saamen kielet kuulumaan ja näkymään kaikkialla. SÁMISOSTER …

GIELLAVAHKKU – SAAMEN KIELTEN VIIKKO 24.-30.10.2022 Lue lisää »

Työntekijöiden blogi; Juha Guttorm; Saamelaisten kulttuurinen ja kollektiivinen resilienssi

Yksilöiden ja kokonaisten yhteiskuntien resilienssi on noussut viime aikoina keskustelun aiheeksi koronaepidemian ja sittemmin Venäjän hyökkäyssodan ja siitä johtuvan energiakriisin ja elinkustannusten nousun vuoksi. Meillä ja maailmalla eletään nyt kriisistä kriisiin. Resilienssin käsitteellä viitataan yksilön ja yhteisöjen henkiseen kapasiteettiin, jonka avulla ne kykenevät selviytymään toimintakykyisenä vaikeista ja kuormittavista tilanteista ja toipumaan niistä. Resilienssissä on kyse …

Työntekijöiden blogi; Juha Guttorm; Saamelaisten kulttuurinen ja kollektiivinen resilienssi Lue lisää »

Työpaikkailmoitus – DIGIASIANTUNTIJA

SámiSoster -yhdistys käynnistää SaameDigi -kehittämishankkeen, jonka tarkoituksena on parantaa yhdistyksen saamenkielisten ja saamelaiskulttuuriin pohjautuvien palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta digitalisaation keinoin, edistää erityisesti ikääntyneen saamelaisväestön osaamista digitaalisten palvelujen hyödyntämisessä sekä luoda uusia digitaalisia palvelumalleja. Lapin ELY-keskus on myöntänut hankkeelle EU-rahoitustukea Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014–2020 varoista. Yhdistys hakee hankkeen toteuttamista varten     DIGIASIANTUNTIJAA osa-aikaiseen ja määräaikaiseen työsuhteeseen. Digiasiantuntija hoitaa hankkeen …

Työpaikkailmoitus – DIGIASIANTUNTIJA Lue lisää »

Álmmuhus bargosajis – DIGIÁŠŠEDOVDI

SámiSoster -searvi álggaha SaameDigi -ovddidanprošeavtta, man ulbmilin lea buoridit searvvi sámegielat ja sámekultuvrii vuođđuduvvi bálvalusaid fidnašuvvama ja juksama digitálalaš vugiiguin, ovddidit earenoamážit eallilan sámi olbmuid dáidduid digitálalaš bálvalusaid geavaheamis ja gárvet ođđa digitálalaš bálvalanmálliid. Lappi EJB-guovddáš lea juolludan prošeavtta ollašuhttimii EU-ruhtadandoarjaga Nannán-Suoma dálonguovloprográmma 2014–2020 ruđain. Searvi ohcá prošeavtta čađaheami várás                                                  DIGIÁŠŠEDOVDI oasseáigásaš ja mearreáigásaš bargogaskavuhtii. …

Álmmuhus bargosajis – DIGIÁŠŠEDOVDI Lue lisää »

Työpaikkailmoitus – PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

SámiSoster -yhdistys käynnistää SaameDigi -kehittämishankkeen, jonka tarkoituksena on parantaa yhdistyksen saamenkielisten ja saamelaiskulttuuriin pohjautuvien palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta digitalisaation keinoin, edistää erityisesti ikääntyneen saamelaisväestön osaamista digitaalisten palvelujen hyödyntämisessä sekä luoda uusia digitaalisia palvelumalleja. Lapin ELY-keskus on myöntänut hankkeelle EU-rahoitustukea Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014–2020 varoista. Yhdistys hakee hankkeen toteuttamista varten kokoaikaista    PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ määräaikaiseen työsuhteeseen. Projektipäällikön pääasiallisena tehtävänä on …

Työpaikkailmoitus – PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ Lue lisää »

Álmmuhus bargosajis – PROŠEAKTAHOAVDDA

SámiSoster searvi álggaha SaameDigi -ovddidanprošeavtta, man ulbmilin lea buoridit searvvi sámegielat ja sámekultuvrii vuođđuduvvi bálvalusaid fidnašuvvama ja juksama digitálalaš vugiiguin, ovddidit earenoamážit eallilan sámi olbmuid dáidduid digitálalaš bálvalusaid geavaheamis ja gárvet ođđa digitálalaš bálvalanmálliid. Lappi EJB-guovddáš lea juolludan prošeavtta ollašuhttimii EU-ruhtadandoarjaga Nannán-Suoma dálonguovloprográmma 2014–2020 ruđain. Dál searvi ohcá prošeavtta čađaheami várás ollesáigásaš                                                  PROŠEAKTAHOAVDDA mearreáigásaš bargogaskavuhtii. …

Álmmuhus bargosajis – PROŠEAKTAHOAVDDA Lue lisää »