Čoahkis -materiaalipankki – kuinka rakennettiin pohja saamenkielisen materiaalin paremmalle saatavuudelle

SámiSoster aloitti Čoahkis – Koossa -hankkeen eri palavereissa ja yhteistyöryhmien kokouksissa esille nousseesta tarpeesta: miten saataisiin olemassa oleva saamenkielinen terveys- ja hyvinvointineuvonnan materiaali helpommin saavutettavaksi ja löydettäväksi.

Sosiaali- ja terveysalan avustuskeskus tuki hanketta, ja vuoden 2017 huhtikuussa hanke saatiin todella alkamaan. Hanketyöntekijänä otin mieluisan haasteen vastaan. Minulla ei ole sosiaali- ja terveysalan subjektiosaamista, mutta tähän mennessä olen pystynyt korvaamaan vajeen muilla taidoillani, ja matka hanketyöntekijänä on ollut opettava ja mielenkiintoinen. Olen sukeltanut itselleni lähes täysin uuteen maailmaan, jonka tärkeimpänä tavoitteena on kumminkin yksinkertaisesti omakielisten palveluiden turvaaminen ja kehittäminen, siis saamenkielisten terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen.

Hankkeen ensimmäisen vuoden aikana olemme keskittyneet jo olemassa olevaan materiaaliin. Kootessamme ne yhteen olemme saaneet kokonaiskuvan materiaalin aiheista, niiden ajantasaisuudesta ja tulevaisuuden tarpeista. Uusien materiaalien tuottamista on helpompi perustella, kun voimme osoittaa saamenkielisten materiaalien vähyyden sekä kovan tarpeen kaikilla terveyden- ja hyvinvointineuvonnan aloilla.

Konkreettisena tuloksena Čoahkis – Koossa -hankkeessa on joulukuun alussa julkaistu materiaalipankki, joka löytyy osoitteesta www.coahkis.com. Materiaalipankissa on löydettävissä saamenkielinen materiaali, jota hankkeen aikana on saatu kartoitettua tähän mennessä. Materiaali on yhdestä osoitteesta helposti kaikkien saatavissa, niin meidän tavallisten terveys- ja hyvinvointipalveluita käyttävien kuin myös alan henkilökunnan.

Yhteydenotot eri sosiaali- ja terveysalan järjestöihin toukokuussa tuottivat tulosta, joka on nähtävissä materiaalipankissa: keskustelun ja yhteistyön tuloksena on tuotettu uusia materiaaleja, esimerkiksi Kilpirauhasliiton kilpirauhasen vajaatoiminnasta kertova esite saatiin ideasta toteutukseen yhteistyöllä ja Čoahkis-hankkeen avulla. Myös Väestöliiton eri ammattialojen kanssa yhteistyö on saatu hienosti alulle, siitä esimerkkinä kaikilla kolmella Suomessa puhutulla saamenkielellä tuotettu Turvataidot ja lapsen keho -juliste.

Materiaalipankki kuvastaa hankkeen tilannetta hyvin. Pohja on saatu luotua, ja työtä saamenkielisen materiaalin kanssa jatketaan edelleen. Kuten jo hankkeen alkuvaiheissa huomattiin, pieni sysäys ja rohkaisu saamenkielisen materiaalin tuottamiseen on se, joka vain tarvitaan, ja materiaalia saadaan. Mutta jos sysäys jää antamatta, jää materiaalikin tuottamatta. Sivusto päivittyy uusilla materiaaleilla sitä mukaa, kun niitä tuotetaan, löydetään ja niiden julkaisuluvista tekijöiden kanssa saadaan neuvoteltua.

Materiaalin käyttömäärillä pystytään myös perustelemaan niiden tarvetta ja lisämateriaalin tuottamista. Toisaalta haluamme varmistaa, että materiaalia tuotetaan sellaisista aiheista, johon on tarvetta. Olisiko sinulla ajatusta, mitä se voisi olla? Mitä hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää materiaalia Sinä kaipaisit saameksi?

Ideoista Čoahkis -hankkeeseen, materiaalipankkiin ja materiaalituotantoon voit olla yhteydessä allekirjoittaneeseen.

Helmikuun alun terveisin Ida Pirttijärvi, Čoahkis -hanketyöntekijä