Ikäihmiset

Kelan tuet eläkeläiselle

Pohjoissaame

Kela doarjagat ealáhatolbmui (kela.fi-siiddut)
Kelan tuet eläkeläiselle, Kelan nettisivut

Ealáhagat ja eará ealáhatoažžu doarjagat (pdf)
Eläkkeet ja muut eläkkeensaajan tuet, tulostettava esite.


Kela torjuuh iäláttâhlii (kela.fi-siijđoh)
Kelan tuet eläkeläiselle, Kelan nettisivut

Iäláttuvah já eres torjuuh iäláttuvuážžoi (pdf)
Eläkkeet ja muut eläkkeensaajan tuet, tulostettava esite.


Kela tuärjjõõzz jeältõkoummuid
koltansaame


Ikääntyvien palvelut

Ahkeolbmuid bearašdikšu – dorvolašvuohta ja buresveadju bearrašis
Ikäihmisten perhehoito – turvallisuutta ja hyvinvointia perheessä, pohjoissaame.
Perhehoitoliitto 2017.

Kvalitehtaávžžuhus buori ágáiduvvama dorvvasteami ja bálvalusaid buorideami dihtii
Ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi, pohjoissaame.
Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.


Dementia/Muistisairaudet

Muitobálggis Lappi eanagottis – 10 lávkki (linkki sosiaalikollega.fi-sivuille)
Muistipolku Lapin maakunnassa – 10 askelta, pohjoissaame
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, SenioriKaste-hanke 2016.


Terveys

Váimmot buresveadjin
Sydämen hyvinvointi, pohjoissaame.
Sydänliitto ja SámiSoster, 2006.


Kulttuurisensitiivinen työ

Moninaisuus ikääntyvien palveluissa – perehdytysopas
Kulttuuri ikääntyvän saamelaisen voimavarana, s. 13-15
Jade II-projekti, Yhdenvertainen vanhuus II (Seta)-projekti, Eloisa Ikä, 2017.

Saamelaisen vanhustyön työkalupakki – Miten toimin, kun asiakkaana on saamelainen ikäihminen? suomeksi (ohjautuu sosiaalikollega.fi-sivuille)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisrakenne-hanke, 2013.


Kuntoutus

Pohjoissaame

IKKU – Veajuiduhttinkursa eallilan olbmuide, geain leat máŋggat buozalmasat
Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssi
Kela

Oapmahašdikšuid veajuiduhttinkurssat
Omaishoitajien kuntoutuskurssit, pohjoissaame.
Kela


Inarinsaame

IKKU – Elilâm maaŋgânáál pyeccei vajoidittemkurssâ
Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssi
Kela

Omâhâštipšoi vajoidittemkuursah
Omaishoitajien kuntoutuskurssit
Kela


Koltansaame

IKKU – Puärsmam määŋgpuõccji säurrâʹttemkurss
Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssi
Kela

Roodnairuåđpeâmmai säurrâʹttemkuurs
Omaishoitajien kuntoutuskurssit
Kela


Tunnista väkivalta lähisuhteessa

Pohjoissaame

Dorvvus? Fuomá veahkaválddi lagašgaskavuodas
Lappi vuosttas- ja dorvoruoktu rs, 2018


Inarinsaame

Torvoost? Tuubdâst viehâvääldi aldakoskâvuodâst
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.


Koltansaame

Staanaâst? Tood viõkkvä’ldd õõldâskõskkvuõđâst
Lappi Vuõss- ja staandomm rõ