Lapsiperheet

Kelan palvelut lapsiperheille

Pohjoissaame

Kela doarjagat mánnábearrašiidda (kela.fi)

Mánnábearrašiid doarjagat brosyra (pdf)


Inarinsaame

Kela torjuuh pärniperrui (kela.fi)

Pärniperrui torjuuh tiedettemčáálus (pdf)


Koltansaame

Kela tuärjjõõzz päʹrnnpiârrjid (kela.fi)


Kielineuvola

Saamelainen kielineuvola (Kielineuvolan facebook-sivu)
Kielineuvola on tarkoitettu kaikille perheille, jotka ovat kiinnostuneet vahvistamaan saamen kieltä ja monikielisyyttä perheessä.
Perhepalvelumalli Lappiin-hanke ja Saamelaiskäräjät

Linkit kielineuvolalähetyksien videoihin

1. kielineuvola: Puhutaan kaksikielisyydestä: Johdatus kielineuvolaan

2. kielineuvola: Monikielisen lapsen kielellinen kehitys ja sen seuranta
osa 1
osa 2

3. kielineuvola: Monikielisen lapsen varhaiskasvatus ja sen valinta

4. kielineuvola: Saamenkielinen opetus esi- ja perusopetuksessa

Saamelaiskäräjien kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikion esitys ”Saamelaislasten kielelliset oikeudet” 19.10.2020


Meille tulee vauva – opas

Munnuide šaddá njuoratmánná -Oahpis máná vuordimii ja dikšumii
Meille tulee vauva – Opas vauvan odotukseen ja hoitoon, pohjoissaame
THL, 2019.


Neuvokas perhe -kortit

Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Pohjoissaame

Ráđálaš bearaš -koarta mánnárávvehatahkásaččaide
Neuvokas perhe -kortti neuvolaikäiselle

Ráđálaš bearaš -koarta skuvlamáná bearrašii
Neuvokas perhe -kortti koululaisen perheelle


Inarinsaame

Ráđđáás peerâ -korttâ ravviittâhahasij várás
Neuvokas perhe -kortti neuvolaikäiselle

Ráđđáás peerâ -korttâ škovlâlii perrui
Neuvokas perhe -kortti koululaisen perheelle


Koltansaame

Heedran piâr -kortt vuäpstõkâkksaid
Neuvokas perhe -kortti neuvolaikäiselle

Heedran piâr -kortt škooulneeʹǩǩ piârrǥa
Neuvokas perhe -kortti koululaisen perheelle


Neuvokas perhe – kuvapaketti terveystaitojen opetteluun

Näitä kuvia voit käyttää monin tavoin opetuksessa tai tapahtumissa lasten ja perheiden kanssa.
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot, SámiSoster 2019.

Govvapakeahtta dearvvasvuođadáidduid oahpahallamii
Kuvapaketti terveystaitojen opetteluun, pohjoissaame.


Karttpaʹǩeʹtt tiõrvâsvuõtt-tääidai mättʼtõõttma
Kuvapaketti terveystaitojen opetteluun, koltansaame


Kovepakkeet tiervâsvuotâtááiđui máttááttâlmân
Kuvapaketti terveystaitojen opetteluun, inarinsaame.


Vauvakirjat

Dánsut lea suohtas
Taikatanssi, pohjoissaame
SámiSoster 2018.

Hiluid Háluid
Rymyretki, pohjoissaame
SámiSoster 2018.

Hoahkanleaika, árbevirolaš sámi hoahkamat
Loruleikki, pohjoissaame
SámiSoster 2018.

Huradanboddu
Hyrinähetki, pohjoissaame
SámiSoster 2018.

Sallanfearán
Syliseikkailu, pohjoissaame
SámiSoster 2018.

Suohtastallan njuoratmánáin
Lystileikit vauvan kanssa, pohjoissaame.
SanomaPro 2016.

Unnoraččain ovttas
Vauvan kanssa, pohjoissaame
SanomaPro 2016.


Rinnallasi aina – tuutulaulu

Álohii bálddas – Nohkadanlávlla (youtube-video)
Rinnallasi aina – tuutulaulu
Videolla laulu pohjoissaameksi, sanat löytyvät pohjoissaameksi ja inarinsaameksi.
Lapin sairaanhoitopiiri Taide tavoittaa-hanke 2016-2017.


Turvataito ja lapsen keho-julisteet

Dorvodáiddut ja máná gorut – Diehtu, dáidu ja jurddašanvuohki
Turvataidot ja lapsen keho, pohjoissaame.
Väestöliitto 2017.


Staansilttõõzz da päärna rå’pp – Teâtt, silttõs da fi’ttjõs
Turvataidot ja lapsen keho, koltansaame.
Väestöliitto 2017.


Torvotááiđuh já párnáá roppâ – Tiätu, táiđu ja jurdâččemvuehi
Turvataidot ja lapsen keho, inarinsaame.
Väestöliitto 2017.


Vuorotellen – oppaat

Vuârtõǥǥi – Vuä’ppes vuârrvaikktõ’sse da ǩiõl ooudâs mõõnmõõžž alggpõõ’jid
Opas vuorovaikutukseen ja kielen kehityksen alkuvaiheisiin, koltansaame.
Tikoteekki 2007.


Vuáruttuvâi – Raavâkirje vuáruvaikuttâsân já kielâ ovdánem algâmuddoi
Opas vuorovaikutukseen ja kielen kehityksen alkuvaiheisiin, inarinsaame.
Tikoteekki 2007.


Vurrolagaid – Ofelaš Vurrolagaid – Ofelašvuorrováikkuhussii ja giela ovdáneami álgomuttuide
Opas vuorovaikutukseen ja kielen kehityksen alkuvaiheisiin, pohjoissaame.
Tikoteekki 2007.


Lapsen terveys

Mánna buohcá
Lapsi sairastaa, pohjoissaame.
Kustannus oy Duodecim, 2002.


Ravinto

BorramusRádár – RuokaTutka
Sivusto, jonka tavoitteena on lasten ja nuorten terveellisemmät ruokatottumukset. Tehtäviä ja tietoa, pohjoissaame.
Ruokavirasto, 2019.


Lapsiperheen tuet

Dearvvasvuođafuolahus Suomas
Terveydenhuolto Suomessa, pohjoissaame.
Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.

Geavat iežat áhččivuohtafriddja!
Käytä isyysvapaasi! pohjoissaame
Sosiaali- ja terveysministeriö 2011.

Mánná- ja bearašpolitikka Suomas
Lapsi- ja perhepolitiikka Suomessa, pohjoissaame
Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.

Saamelaisen varhaiskasvatuksen arjen käytäntöjen opas 2013, suomeksi (ohjautuu sosiaalikollega.fi-sivuille)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisrakenne-hanke, 2013.


Tunnista väkivalta lähisuhteessa

Pohjoissaame

Dorvvus? Fuomá veahkaválddi lagašgaskavuodas
Lappi vuosttas- ja dorvoruoktu rs


Inarinsaame

Torvoost? Tuubdâst viehâvääldi aldakoskâvuodâst
Lapin Ensi- ja turvakoti ry, 2018.


Koltansaame

Staanaâst? Tood viõkkvä’ldd õõldâskõskkvuõđâst
Lappi Vuõss- ja staandomm rõ, 2018.