Saamenkieliset nettisivustot

Pohjoissaamenkieliset sivustot

Muitogiisa
Aineistopankki on luotu saamelaisten iäkkäiden ihmisten ja vanhusten viriketoimintaa varten.
SámiSoster, 2016.

BorramušRádár – RuokaTutka
Sivusto, jonka tavoitteena on lasten ja nuorten terveellisemmät ruokatottumukset. Tehtäviä ja tietoa, pohjoissaame.

Lappi buohccedikšunbiire ja Lappi guovddášuohcceviessu sámegiel siiddut
Lapin sairaanhoitopiirin ja Lapin keskussairaalan pohjoissaamenkieliset sivut

Deprešuvnna iešdikšun
Masennuksen omahoito-ohjelma, pohjoissaame
Masennuksen omahoito-ohjelmassa saat tietoa masennuksesta ja välineitä sen voittamiseen
Mielenterveystalo

Dikšunbáikkiválljen
Tietoa hoitopaikanvalinnasta ja valinnanvapaudesta, pohjoissaame

Guolvohálddahusdoaimmahat
Aluehallintovirasto, pohjoissaame.

Mánáidáittardeaddji
Lapsiasianvaltuutettu, pohjoissaame.

Sámediggi sosiála- ja dearvvasvuohta siiddut
Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyssivut, pohjoissaame

Sámediggi čohkken listu sámegiel sosiála- ja dearvvasvuohta bálvalusain
Saamelaiskäräjien kokoama listu saamenkielisistä sosiaali- ja terveyspalveluista, pohjoissaame.

Vuoigatvuođakánslerdoaimmahat
Oikeuskanslerinvirasto, pohjoissaame.

Kelan palvelut saameksi

Saamenkieliset palvelut Kelassa (elamassa.fi-artikkeli)


Pohjoissaame

Kelan pohjoissaamenkieliset lomakkeet

Kelan palvelut pohjoissaameksi.

Sámegielat bálvalusat Kelas (elamassa.fi-artihkal)


Inarinsaame

Kelan inarinsaamenkieliset lomakkeet

Kelan palvelut inarinsaameksi.

Sämikielâliih palvâlusah Kelast (elamassa.fi-artikkâl)


Koltansaame

Kelan palvelut koltansaameksi

Sääʹmǩiõllsa kääzzkõõzz Kelast (elamassa.fi-artikkel)


Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Ovttaveardásašvuođaáittardeaddji
Yhdenvertaisuusvaltuutettu, pohjoissaame.

Oovtviärdásâšvuođâváldálâš
Yhdenvertaisuusvaltuutettu, inarinsaame.

Õõut’tääʹssvuõttåškkooumaž
Yhdevertaisuusvaltuutettu, koltansaame.


Oikeusministeriön sivut

Vuoigatvuođaministeriija
Oikeusministeriön saamenkielinen etusivu.

Dieđut vuoigatvuođaveahkis (oikeus.fi)
Oikeusapu, pohjoissaame.
Oikeusministeriö, 2017

Diehtu rihkkosa oaffara vuoigatvuođain (oikeus.fi)
Tietoa rikoksen uhrin oikeuksista
Oikeisministeriö, 2017

Jos gárttat rihkkosa oaffarin (oikeus.fi)
Oikeusministeriö, 2017

Riektelágádus (oikeus.fi)
Oikeuslaitos
Oikeusministeriö, 2017