Dehálaš deaivvadeapmi

blogi goikkanas 9.11.2015Lean dávjá iežan barggu meahcceterapiija bakte smiehtadan makkár lea árvvoštuvvon ja dásseárvosaš deaivvadeapmi ja mot dat maid váikkuha maŋit áiggi gulahallamii. Iežan eallin- ja bargovásáhusaid bakte lean fuobmán man dehálaččat deaivvadeamit leat dákkár barggus mas deaivvada ollu olbmuiguin. Erenoamážit vuosttasdeaivvadeamit leat dehálaččat dannego dat dáhpáhuvvet dušše oktii iige vuosttasdeaivvademiid sáhte dahkat nuppes. Mu bargu lea veahkehan mu ipmirdit ahte mii olbmot leat oktagasat  ja buohkat leat iežáláganat joavkkus ja buohkain leat iežaset buorit bealit ja juoidáid maid dárbbaša rievdadit.

Lea dehálaš deaivvadit olbmuin olmmožin ja juohke deaivvadeamis lea dehálaš guldalit olbmo ja hupmat suinna. Deaivvadeapmi lihkostuvvá go olmmoš beroštuvvá nuppi olbmos ja ánssáša su luohttámuša. Lean fuobmán ahte midjiide buohkaide lea dehálaš ahte mii gullot ja beassat mielde oktasaš doibmii. Nuppi olbmo fuomášeapmi nanosmuhttá oktiigullevašvuođa ja oassálastima.

Go Meahcceterapiija álggahedje, de lei lunddolaš ahte dan vuođđun šattai luondu dannego dat guoskkaha goase buohkaid geat orrot dáppe davvin. Go oažžu leat meahcis ja duoddaris ja bargat ovttas iežáiguin, dat addet buori vuođu gudnejahtti ja árvvoštuvvon deaivvadeapmái. Doaibmabirasin luondu addá ráfi ja friijavuođa. Ovdamearkka dihte go čohkká lávus, de olmmoš sáhttá ieš meroštallat man lahka luoitá ságastallanolbmá ja man vuđolaččat áššis ságastallojuvvo. Biras addá vejolašvuođa lunddolaččat geassádit ságastallamis ja

doaimmalašvuođa bokte juohkehaš sáhttá ieš ráddjet man lahka luoitá nuppi olbmo. Jos ságastallan orru beare váivi dehe lossat ja áŧesta olbmo, de son sáhttá vaikko viežžat muoraid olgun blogi goaikkanas 9.11ja oažžut ná áiggi jurddašit ja ráfut.

Mu mielas juohke deaivvadeapmi lea ođđa divrras vejolašvuohta. Iežan vásáhusaid vuođul sáhtán dadjat, ahte olbmuin barggadettiin dat buot buoremus bottažat leat dat lihkostuvvan ja árvvoštuvvon deaivvadeamit, mat guddet eallimis ja dolvot boahtteáiggi guvlui.

Dán blogičállosa bakte háliidan sávvat buot lohkkiide buori álgodálvvi ja ollu árvvoštuvvon ja buriid deaivvademiid!

 

Ellen Anne Labba

 

Inari

Inarin ensimmäisen ryhmän Mettäterapia-kokeilu, eli neljä leiriä, on nyt saatu päätökseen. Pidän osallistujiin jatkossakin yhteyttä ja järjestän jatkotoimintaa, kartoittaen samalla uutta ryhmää ensi vuodelle. Aloitin työssäni maaliskuussa ja vuosi on mennyt todella nopeasti. On ollut antoisaa työskennellä Mettäterapian projektityöntekijänä, tutustua kauniisiin retkipaikkoihin ja ennenkaikkea ihmisiin.

Blogi goaikkanas Inari 9.11Kyselin osallistujilta palautetta leireistä ja toiminnasta yleensäkin, osallistujat olivat sitä mieltä että työntekijöistä on ollut apua, ja erityisesti kiiteltiin leirien ja retkien hyvää ruokaa.. He toivoivat että pidempiä leirejä olisi jatkossakin. Tapaamisten koettiin tukevan päihteettömyydessä. Retkillä ulkoiltiin, verkosteltiin, tulisteltiin, saunottiin ja keskusteltiin. Lopuksi jaoin osallistujille valokuvakirjat muistoksi osallistumisesta Mettäterapiaan.

Mettäterapiasta julkaistiin juttu Inarilaisessa. Jutun tarkoitus oli tehdä toimintaa tunnetuksi, ja mainostaa Mettäterapian esittelytilaisuuksia, jotka pidettiin Sevettijärvellä ja Nellimissä. Jutusta oli jäänyt pois esittelytilaisuuksien tarkat päivämäärät ja ajat, ja osallistujia ei ollut. Yhteistyö alueiden terveydenhoitajien kanssa jatkuu, ja toimintaa kehitetään edelleen ensi vuodelle.

Katja Huotari