GIELLAVAHKKU – SAAMEN KIELTEN VIIKKO 24.-30.10.2022

Giellavahku ulbmilin lea buoridit sámegielaid stáhtusa, ja buoridit máhtu  sámi giela ja kultuvrra birra olles servodagas. Juste dán vahkus galget sámegielat gullot ja oidnot juohke sajis.

Saamen kielten viikon tarkoituksena on nostaa saamen kielten asemaa, ja lisätä saamen kielten ja kulttuurin tuntemusta koko yhteiskunnassa. Juuri tällä viikolla tulevat saamen kielet kuulumaan ja näkymään kaikkialla.

SÁMISOSTER SEARVI LÁGIDA SÁMEGIELAID VAHKU OLIS ALMMOLAŠ DEAIVVADEMIID VUOHČUS, OHCEJOGAS, ANÁRIS, HEAHTÁS JA SOAÐEGILIS.

Vuohčus Tuula-Maija Magga-Hetta ateljeas mánnodaga golggotmánu 24. beaivve 2022 dmu. Lassedieđuid: Inga Äärelä, 040 356 7235 

Ohcejogas Ohcejotnjálmmi ođđa skuvlaguovddážis maŋŋebárgga golggotmánu 25. beaivve 2022 dmu 16.0018.00. Lassedieđuid: Merja Pieski, 040 138 1616

Anáris SámiSoster rs doaibmaviesus boares báhppalis gaskavahku golggotmánu 26. beaivve 2022 dmu 12.0015.00. Lassedieđuid: Inger-Anne Äärelä, 040 760 9338

Heahtás Luovatupas duorastaga golggotmańu 27. beaivve 2022 dmu 11.0014.00. Lassedieđuid: Leena Palojärvi, 040 742 8525

Soađegilis Kylälaakso kerhohuone bearjadaga golggotmánu 28. beaivve 2022 dmu 11.0013.00.  Lassedieđuid: Inga Äärelä, 040 356 7235 

Deaivvademiin lea earálágan prográmma ja mii fállat biepmu ja gáfe. Buresboahtin boradit, gáfestallat ja deaivvadit olbmuiguin!