Pä’rnnpiâr’ri

Kela tuärjjõõzz päʹrnnpiârrjid

Kela tuärjjõõzz päʹrnnpiârrjid (kela.fi)


Päärna ǩiõl oouddnummuš

Sääʹm ǩiõllvuäʹpstõs
Ǩiõllvuäʹpstõs lij jurddum pukid piârrjid, kook lie persteʹmen raaveed sääʹmǩiõl da määŋgǩiõllsažvuõđ piârrjest.
Ǩiõllvuäʹpstõs âânn seʹst Facebook-seeidaid, koozz noorât ääiʹjpoddsaž teâđ kuõiʹt- da määŋgǩiõllsažvuõđ pirr.
Ǩiõllvuäʹpstõõzzâst jääʹrjstet ǩiiđ da čõõuč 2018 äiʹǧǧen n. 4-5 livevuõlttõõzz, koin ǩiõttʼtõõlât kuõiʹt- da määŋgǩiõllsažvuõđ jeeʹres bieʹlid.
Ǩiiđ da čõõuč puõʹtti vuõlttõsaaiʹjid da aaʹššid iʹlmmtet Ǩiõllvuäʹpstõõzz Facebook-seeidain.
Perhepalvelumalli Lappiin-haʹŋǩǩõs ja Sää’mte’ǧǧ.


Vuârtõǥǥi – Vuä’ppes vuârrvaikktõ’sse da ǩiõl ooudâs mõõnmõõžž alggpõõ’jid
Tikoteekki 2007.


Heedran piâr -koort

Heedran piâr -kortt vuäpstõkâkksaid
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Heedran piâr -kortt škooulneeʹǩǩ piârrǥa
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.


Heedran piâr – karttpaʹǩeʹtt

Karttpaʹǩeʹtt tiõrvâsvuõtt-tääidai mättʼtõõttma
Täid kaartid vuäitt ââʹnned määŋgnalla mättʼtummšest leʹbe šõddmõõžžin päärnai- da piârrjivuiʹm.
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot, SámiSoster 2019.


Staanvuõtt

Staansilttõõzz da päärna rå’pp – Teâtt, silttõs da fi’ttjõs
Väestöliitto 2017.

Staanaâst? Tood viõkkvä’ldd õõldâskõskkvuõđâst
Lappi Vuõss- ja staandomm rõ, 2018.