Puk materiaal alfabeʹtträäidast

Heedran piâr -kortt škooulneeʹǩǩ piârrǥa
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Heedran piâr -kortt vuäpstõkâkksaid
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

IKKU – Puärsmam määŋgpuõccji säurrâʹttemkurss
Kela 2019.

Jiijjâs ta’rǩǩeemkortt
Tunne rintasi ry, 2017.

Karttpaʹǩeʹtt tiõrvâsvuõtt-tääidai mättʼtõõttma
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot, SámiSoster 2019.

Kela tuärjjõõzz päʹrnnpiârrjid

Kela.fi-seeid nuõrttsääʹmǩiõʹlle

Kvalitehtaávžžuhus buori ágáiduvvama dorvvasteami ja bálvalusaid buorideami dihtii
Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi, pohjoissaame.
Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.

Lå’ppõõttmõõžž, haa’lääk-a ton? Haa’lääm-a mon? (youtube-video)
Väestöliitto 2018.

Miehtan, Hálidatgo? Hálidango mun? (youtube-video)
Suostumus-animaatio, pohjoissaame.
Väestöliitto 2018.

Mietâmâš, Halijah-uv tun? Halijdâm-uv mun? (youtube-video)
Suostumus, animaatio, inarinsaame.
Väestöliitto 2018.

Moninaisuus ikääntyvien palveluissa – perehdytysopas
Kulttuuri ikääntyvän saamelaisen voimavarana, s. 13-15
Jade II-projekti, Yhdenvertainen vanhuus II (Seta)-projekti, Eloisa Ikä 2017.

Mätt’tõõtti tuärjjõõzz
Kela 2020.

Norldõk-teâđ meerlaid
Kanta-palvelut, Kela 2019.

Nääiʹt hååidak Kela-aaʹššid dååma (pdf)
Kela 2019.

Nääi’t ti’llʼjak Kela ko’rvveem taaks Sää’mvuu’dest
Kela 2018.

Oapmahašdikšuid veajuiduhttinkurssat
Omaishoitajien kuntoutuskurssit, pohjoissaame.
Kela 2019.

Omâhâštipšoi vajoidittemkuursah
Omaishoitajien kuntoutuskurssit, inarinsaame.
Kela 2019.

Oovtviärdásâšvuođâváldálâš
Yhdenvertaisuusvaltuutettu, inarinsaame.

Pargottesvuotâääigi torjuuh
Työttömyysajan tuet, inarinsaame.
Kela 2019.

Piʹrǧǧeemtuärjjõs vuäʹnkânji  (pdf)
Toimeentulotuesta lyhyesti, koltansaame.
Kela 2019.

Puoccâm já vajoidittem (Kela internetsijđoh)
Sairausajan tuet ja kuntoutus, inarinsaame.
Kela 2019.

Puoccâmääogo toorjuuh já vajoidittem (pdf)
Sairaaus ajan tuet ja kuntoutus, inarinsaame.
Kela 2019.

Puõccmõš da säuʹrsmâttmõš (Kela internetseeid)
Sairausajan tuet ja kuntoutus, koltansaame.
Kela 2019.

Puõʒʒi vuõiggâdvuõđ (ohjautuu valvira.fi -sivulle)
Potilaan oikeudet, koltansaame.
Valvira 2016.

Prizoovneeʹǩǩ tuarjjõõzz
Asevelvollisen tuet, koltansaame
Kela 2019.

Pyeccee vuoigâdvuođah (ohjautuu valvira.fi-sivulle)
Potilaan oikeudet, inarinsaame.
Valvira 2016.

Pärniperrui torjuuh
Lapsiperheiden tuet, inarinsaame.
Kela 2019.

Pärniperrui torjuuh tiedettemčáálus (pdf)
Lapsiperheiden tuet -esite, inarinsaame.
Kela 2019.

Ráđálaš bearaš -koarta mánnárávvehatahkásaččaide
Neuvokas perhe -kortti neuvolaikäiselle, pohjoissaame
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Ráđálaš bearaš -koarta skuvlamáná bearrašii
Neuvokas perhe -kortti koululaisen perheelle, pohjoissaame
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Ráđđáás peerâ -korttâ ravviittâhahasij várás
Neuvokas perhe -kortti neuvolaikäiselle, inarinsaame
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Ráđđáás peerâ -korttâ škovlâlii perrui
Neuvokas perhe -kortti koululaisen perheelle, inarinsaame
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Ráhkistanmeašttir – seksuáladearvvasvuođajearahallan
Naimamaisteri – seksuaaliterveyskysely, pohjoissaame
Kesäkumikampanja – Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvosto ja Väestöliitto 2018.

Roodnairuåđpeâmmai säurrâʹttemkuurs
Omaishoitajien kuntoutuskurssit, koltansaame.
Kela 2019.

Rähistâllâmmiäštár – seaksuaaltiervâsvuotâkoijâdâllâm anarâškielân
Naimamaisteri – seksuaaliterveyskysely , inarinsaame
Kesäkumikampanja – Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvosto ja Väestöliitto 2018.

Rä’ǩstõõllâm-määstar – seksuaaltiõrvâsvuõttkõõjjõs nuõrtsää’mǩiõ’lle
Naimamaisteri – seksuaaliterveyskysely , koltansaame
Kesäkumikampanja – Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvosto ja Väestöliitto 2018.

Saamelainen kielineuvola (Kielineuvolan facebook-sivu)
Kielineuvola on tarkoitettu kaikille perheille, jotka ovat kiinnostuneet vahvistamaan saamen kieltä ja monikielisyyttä perheessä.
Kielineuvola sisältää Facebook-sivuston, johon kerätään ajankohtaista tietoa kaksi- ja monikielisyydestä.
Perhepalvelumalli Lappiin-hanke ja Saamelaiskäräjät
Linkit kielineuvolalähetyksien videoihin
1. kielineuvola: Puhutaan kaksikielisyydestä: Johdatus kielineuvolaan
2. kielineuvola: Monikielisen lapsen kielellinen kehitys ja sen seuranta
osa 1
osa 2
3. kielineuvola: Monikielisen lapsen varhaiskasvatus ja sen valinta
4. kielineuvola: Saamenkielinen opetus esi- ja perusopetuksessa

Saamelaiskäräjien tuottama sanalista, 3141 sanaa.
Suomi-pohjoissaame. Sanalistaa ei ole tarkistettu, eikä sanalistaa ole päivitetty.
Saamelaiskäräjät 2010.

Saamelaisen vanhustyön työkalupakki – Miten toimin, kun asiakkaana on saamelainen ikäihminen? suomeksi (ohjautuu sosiaalikollega.fi-sivuille)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisrakenne-hanke 2013.

Saamelaisen varhaiskasvatuksen arjen käytäntöjen opas 2013, suomeksi (ohjautuu sosiaalikollega.fi-sivuille)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisrakenne-hanke 2013.

Seksuaal’lažvuõđ sääʹnnǩeʹrjj
Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto, Väestöliitto.

Staanaâst? Tood viõkkvä’ldd õõldâskõskkvuõđâst
Esite, tunnista lähisuhdeväkivalta
Esite A4
Kortti
Kirjanmerkki
Lapin Ensi- ja turvakoti ry 2018.

Staansilttõõzz da päärna rå’pp – Teâtt, silttõs da fi’ttjõs
Väestöliitto 2017.

TULES – Tuärjj- da liikkeemorgaanpuõccji säurrâʹttemkuurs
Kela 2019.

Vuârtõǥǥi – Vuä’ppes vuârrvaikktõ’sse da ǩiõl ooudâs mõõnmõõžž alggpõõ’jid
Tikoteekki 2007.

Õõut’tääʹssvuõttåškkooumaž