Lihkostuvvamat Meahcceterapiijas

Iežan barggus Goaikkanas-doaimmas, Meahcceterapiijas mu árvvosmáhttá ja movttiidahttá eanemusat áššehasa addin máhcahus. Máhcahus boahtá munnje njuolga áššehasain. Oaččun čuovvut lahka áššehasaid lihkostuvvamiid ja nanosmuvvamiid. Nuppi dáfus jos áššehas eahpelihkostuvvá, de lean das lahka ja sáhtán veahkehit su ja sáhtte ovttas guorahallat hástalusaid ja ođđa, nuppelágan vugiid doaibmat.

DSCF5385Joavkkohápmásaš doaimma ovdamunnin lea ovttas dahkan ja doarjja dakkár olbmuin geat leat seammelágan dilis. Akta áššehas ovdanbuvttii ášši ná iežas máhcahusas: ”Olbmát leat oahppáseappot ja lea álkit leahkit ovttas joavkkus”. Akto lea váttis leahkit sosiálalaš ja gullot jovkui. Aktiigullevašvuođa dovdu šaddá go juogada ovttas juoidáid. Go aktiigullevašvuođa dovdu šaddá oahpes olbmuiguin oahpes ja lunddolaš birrasis, de olbmot oassálastet ja čatnasit eanet jovkui. Joavkkus lea vuoibmi ja olbmot, geat leat seammelágan dilis, ipmirdit buorebut guhtet guoimmiset ja olbmuid gaskasaš gullevašvuohta movttiidahttá ja addá eanet doarjaga go olggobeale olbmuid addin rávvagat ja neavvagat.

Ovtta leairras addojuvvon máhcahus ”Oidnen ođđa duoddariid ja bessen eret árgabeaivvi eallimis” muitala ahte vuolgin eret árgabeaivvi oahpes birrasis gáidada olbmo árgabeaivvi áššiin ja addá vejolašvuođa oaidnit iežas eallindili ođđa geahččanguovllus. Ođđa duovdagat fállet ođđalágan positiivvalaš vásáhusaid ja nannejit ja veahkehit olbmuid birget buorebut eallima hástalusain.

Meahcceterapiija guovddáš jurddan lea doaibma. Akta áššehasain govvidii Meahcceterapiija sisdoalu ná: ”Leairras muttágit prográmma teáhteris terapiijái”. Máhcahusa bakte áššehas muitala mu mielas bures dan, DSCF0695mot doaibma ja kreatiivvalaš dahkan lunddolaš birrasis addet buriid ja dorvvolaš rámiid olbmo terapevttalaš iešdutkamii.

Ovtta Meahcceterapiija áššehasa addin leairamáhcahus muitala maid rievdama vejolašvuođas ”Akta mu sávaldagain šattai duohtan, ožžon čuovgga boahttevuhtii. Dárbbašin ja vurden dán leairra”. Dát bovttii mu jurddašit ahte jo unna jurddafáttáža bakte olmmoš sáhttá fuobmát vaikko maid ja ráhkadit boahtteáiggi plánaid. Nuppi dáfus lea dehálaš muitit ahte stuorimus barggu rievdamis dahká olmmoš ieš iige oktage sáhte válljet nuppi olbmo beales. Mis juohkehaš lea iežas eallima buoremus áššedovdi.

Sávan buohkaide buori giđa!
Ellen Anne Labba

Alkuvuoden Mettäterapia Inarissa

Aloitin vuoden alussa työni Rikosuhripäivystyksen Ylä-Lapin toiminnanohjaajana. Rikosuhripäivystyksessä tuetaan rikoksen uhria, läheistä tai rikosasiassa todistavaa. Toimisto minulla on tällä hetkellä Ivalon virastotalon toisessa kerroksessa vanhan verotoimiston tiloissa. Tervetuloa käymään J Alueena minulla on Ylä-Lappi eli Inari, Utsjoki, Enontekiö ja Muonio. Työni DSC_0193Mettäterapiassa jatkuu myös, olen molemmissa töissä osa-aikaisena, Rikosuhripäivystyksessä 80% ja Mettäterapiassa 20%. Uusi työntekijä Jonna Kilkki aloittaa Mettäterapiassa huhtikuun alussa, ja ehdimme hänen kanssaan tehdä töitä yhdessä kahden kuukauden ajan.

Alkuvuodesta kirjoitin vuosiraportin, johon kokosin viime vuoden tapahtumat, työt ja palautteen. Raporttia kirjoittaessa tuli haikea olo siitä, kuinka nopeasti vuosi meni ja mitä kaikkea sen aikana ehti tapahtua.

Käytännössä 20%:n prosentin työaika tarkoittaa noin neljää työpäivää kuukaudessa. Olen tehnyt normaalia asiakastyötä Inarin alueella ja Nellimin kerhotalolla olemme pitäneet kaksi toimintapäivää. Yksi toimintapäivä pidettiin Ivalossa ja Inarissa ja siihen kuului mm. Siidassa käynti ja Aurora Aanaar-esitys joka oli hieno kuvaus revontulista. Huhtikuun toimintapäivät ovat 7.4. Nellimin kerhotalolla ja 21.4. Sevettijärvellä kolttien kylätalossa. Näihin toimintapäiviin ovat kaikki tervetulleita! Toimintapäivien teemat vaihtelevat ja huhtikuussa pilkitään, tehdään yhdessä ruokaa ja tulistellaan.

Aurinkoista kevättä kaikille :)

Katja Huotari