Mistä tietoa

Ristenrauna Magga Työkaluja saamelaisen vanhustyön työkalupakista

Memo-ohjelma: Tämä opas kertoo muistisairauksien oireista, eri muistisairauksista sekä niiden hoidosta ja kuntoutuksesta.
Muistisairaudet ja niiden hoito – selkokielinen opas

Muistisairauksista: Suomen muistiasiantuntijat ry

Fraasisanakirja saamenkielisen muistisairaan hoidon tueksi Hoitajan suomi-pohjoissaame fraasisanakirja

Saamelaiserityisyys muistipolkumallissa
Saamelaiserityisyys Seniorikaste -hankkeessa

Avain osallisuuteen – Menetelmiä ikääntyneiden ryhmätoimintoihin
Menetelmiä ikääntyneiden ryhmätoimintoihin