Muittohallat- muistiasioiden asialla

Muittohallat on etsivää ja löytävää vanhustyötä. Muittohallat on myös puheeksiottamisen ja muistitiedon jakamisen työtä. Puheeksi otetaan aivoterveys, muistisairauksien ennaltaehkäisy ja muistisairaudet.

Kaikkein helpointa on olla puhumatta yllä mainituista aiheista, toiseksi helpointa on puhua yleisesti ja etäältä ja vaikeinta on puhua omakohtaisesti, kun aihe koskettaa läheisiä tai itseä. Muistisairaudet kantavat sitkeästi ennakkoluulojen ja oletusten raskasta taakkaa.

Tämän projektin välityksellä kokeillaan purkaa muistisairauksien yltä taakkaa vähemmäksi. Enontekiöllä on järjestetty kuusi kertaa muistityöpaja-tilaisuus, joissa muistiasiantuntija Tarja Niittymäki on tuonut kuuluville faktatietoa muistisairauksien kirjosta, esiintymisestä, oireista ja hoitokeinoista. Enää ei suositella puhuttavan dementiasta vaan otetaan puheeksi erilaiset muistisairaudet, niihin liittyvät erilaiset oireet, mahdolliset käytösoireet ja niiden hoitaminen, sekä kohtaamisen merkitys muistisairaan kanssa.

Onko muistiasioista puhuminen helpompaa, kun aihetta on pidetty esillä? Tilaisuuksien järjestäjänä ja ovensuukyselyjä tehneenä olen havainnut, että tilaisuudet ovat olleet tarpeeseen. Osallistujia on ollut runsaasti paikalla ja You tuben nettitallenteita on katseltu ahkerasti. Tallenteisiin pääsee You tubessa hakusanalla Muittohallat.

Kyselyjen ja havainnoinnin perusteella on ollut rohkaisevaa huomata, kuinka muistiasioista puhuminen on katu-uskottavaa puhetta siinä missä kuntoilusta tai sairauksista puhuminenkin. Muistisairauksista kuiskuttelun sijaan on hieman rohkaistuttu puhumaan kuuluvammalla äänellä. Muistitietouden runsaus uutisoinnissa medioissa ja sosiaalisessa mediassa on lisääntynyt selkeästi viime vuosien aikana. Kun muistisairauksista puhutaan kaikkialla, niin tavallisen median kuluttajankin on helpompi tarttua ja perehtyä aiheeseen. Mielestäni kuuluu kansalaistaitoihin olla tietoinen muistisairauksista, oireista ja ennen kaikkea siitä, kuinka muistisairas ihminen kohdataan arvokkaasti.

Annetaan jokainen osaltamme huutia ennakkoluuloille ja otetaan asiatiedosta tukea muistisairaiden kohtaamiseen.

Pidetään huolta muistista ja muistetaan puhua siitä avoimesti.

Seuraava muistiaihetta sivuava yleisötilaisuus järjestetään Hetassa 23.3.2017 klo 13-15 Ounastie 161.
Iltapäivän aiheena on edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto.

Sointu