Onnistumisia Mettäterapiassa

Työssäni Goaikkanas-toiminnassa, Mettäterapiassa saan parhainta kannustusta ja innostusta asiakkaiden palautteesta. Palaute tulee minulle suoraan asiakkailta. Saan seurata läheltä asiakkaiden onnistumisia ja voimaantumisia. Toisaalta voin olla myös myötäelämässä epäonnistumisia asiakkaiden kanssa ja voimme yhdessä pohtia haasteita ja uusia toisenlaisia tapoja toimia.

DSCF5385Ryhmämuotoisen toiminnan erityisenä ansiona on yhdessä tekemisen ja vertaistuen voima. Eräs asiakas ilmaisi palautteessaan asian seuraavasti: ”Kaverit entistä tutumpia ja helpompi olla yhdessä porukalla”.  Yksin on vaikea kokea osallisuutta ja olla sosiaalinen. Vertaisuus syntyy yhdessä jakaen. Kun yhteenkuuluvuuden tunne syntyy tutussa, luonnollisessa ympäristössä tuttujen ihmisten kesken, se vahvistaa ihmisten osallisuutta ja sitoutumista. Vertaisryhmässä on voimaa ja samassa tilanteessa olevien ihmisten keskinäinen ymmärrys ja yhteys toisiin samaa kokeneisiin toimii parempana innostajana, kannustajana ja tukijana kuin ulkopuolisilta tulevat neuvot ja suositukset.

Yhdeltä leiriltä saatu palaute ”Sain nähdä uusia tuntureita ja pääsin sopivasti pois arjesta” kertoo että lähteminen pois tutusta arkiympäristöstä luo etäisyyttä arjen asioihin ja tarjoaa mahdollisuuksia nähdä oma elämäntilanne uudesta näkökulmasta. Uudet maisemat tarjoavat uudenlaisia myönteisiä elämyksiä ja kokemuksia vahvistaen ihmisiä ja auttaen heitä pärjäämään paremmin elämän haasteissa.

Mettäterapian kantavana voimana on toiminnallisuus. Eräs asiakkaista kuvaili Mettäterapian sisältöä seuraavasti: ”Leirillä sopivasti ohjelmaa teatterista terapiaan”. Palautteen kautta asiakas kuvaa mielestäni osuvasti sitä, miten toiminta ja luova tekeminen luonnollisessa ympäristössä mahdollistavat hyvät ja turvalliset puitteet terapeuttiselle itsetutkiskelulle.
Mahdollisuuksista muutokseen kertoo myös erään Mettäterapia-asiakkaan antama leiripalaute ”Yksi toiveistani toteutui, sain valoa tulevaisuuteen. Tarvitsin ja odotin tätä leiriä”. Se DSCF0695havahdutti minut ymmärtämään, että jo pienenkin virikkeen kautta ihminen voi tehdä merkittäviä oivalluksia ja tulevaisuudensuunnitelmia. Toisaalta on tärkeä muistaa, että suurimman työn muutoksissa tekee aina ihminen itse eikä kukaan voi tehdä valintoja toisen puolesta. Jokainen meistä on oman elämän paras asiantuntija.

Aurinkoista ja hyvää kevättä kaikille!

Ellen Anne Labba

 

 

 

Alkuvuoden Mettäterapia Inarissa

Aloitin vuoden alussa työni Rikosuhripäivystyksen Ylä-Lapin toiminnanohjaajana. Rikosuhripäivystyksessä tuetaan rikoksen uhria, läheistä tai rikosasiassa todistavaa. Toimisto minulla on tällä hetkellä Ivalon virastotalon toisessa kerroksessa vanhan verotoimiston tiloissa. Tervetuloa käymään J Alueena minulla on Ylä-Lappi eli Inari, Utsjoki, Enontekiö ja Muonio. Työni Mettäterapiassa jatkuu myös, olen molemmissa töissä osa-aikaisena, Rikosuhripäivystyksessä 80% ja Mettäterapiassa 20%. Uusi työntekijä Jonna Kilkki aloittaa Mettäterapiassa huhtikuun alussa, ja ehdimme hänen kanssaan tehdä töitä yhdessä kahden kuukauden ajan.

DSC_0193Alkuvuodesta kirjoitin vuosiraportin, johon kokosin viime vuoden tapahtumat, työt ja palautteen. Raporttia kirjoittaessa tuli haikea olo siitä, kuinka nopeasti vuosi meni ja mitä kaikkea sen aikana ehti tapahtua.

Käytännössä 20%:n prosentin työaika tarkoittaa noin neljää työpäivää kuukaudessa. Olen tehnyt normaalia asiakastyötä Inarin alueella ja Nellimin kerhotalolla olemme pitäneet kaksi toimintapäivää. Yksi toimintapäivä pidettiin Ivalossa ja Inarissa ja siihen kuului mm. Siidassa käynti ja Aurora Aanaar-esitys joka oli hieno kuvaus revontulista. Huhtikuun toimintapäivät ovat 7.4. Nellimin kerhotalolla ja 21.4. Sevettijärvellä kolttien kylätalossa. Näihin toimintapäiviin ovat kaikki tervetulleita! Toimintapäivien teemat vaihtelevat ja huhtikuussa pilkitään, tehdään yhdessä ruokaa ja tulistellaan.

Aurinkoista kevättä kaikille :)

Katja Huotari