Avoin työpaikka: Projektipäällikkö

SámiSoster -yhdistys käynnistää DigiSaame -kehittämishankkeen, jonka tarkoituksena on edelleen parantaa ja laajentaa yhdistyksen tarjoamien saamenkielisten ja saamelaiskulttuuriin pohjautuvien palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta digitalisaation keinoin viime vuonna toteutetussa SaameDigi -hankkeessa kehitetyn palvelumallin perustalta.
DigiSaame -hankkeen toteuttamisessa yhteistyökumppanina toimii Inarin seurakunta.
Lapin ELY-keskus on myöntänut hankkeelle EU-rahoitustukea Manner-Suomen maaseutuohjelman 2023-2027 varoista. Yhdistys hakee nyt hankkeen toteuttamista varten kokoaikaista
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ
määräaikaiseen työsuhteeseen. Projektipäällikön pääasiallisena tehtävänä on johtaa ja koordinoida hanketta
sekä kehittää digitaalisten palvelujen sisältöä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää sopivaa koulutusta, kykyä hahmottaa ja ymmärtää digitaalisten palvelujen mahdollisuuksia ja edellytyksiä, kokemusta hanketyöstä sekä perusosaamista tietotekniikassa ja nykyaikaisten etäneuvotteluohjelmistojen käyttämisessä. Edellytämme saamelaiskulttuurin tuntemusta ja saamen kielen taitoa. Lisäksi työssä tarvitaan hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja, asiakaslähtöistä työskentelytapaa sekä kykyä työskennellä itsenäisesti ja oma-aloitteisesti..

Työ alkaa mahdollisimman pian ja kestää ainakin 31.3.2026 asti. Työsuhteessa noudatetaan kolmen (3) kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy koulutuksen ja työkokemuksen mukaan.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Ristenrauna Magga
puh. 0400-314 154
email: ristenrauna.magga(at)samisoster.fi
Hakemukset ansioluetteloineen on toimitettava yhdistyksen toimistoon 5.7.2024 klo.16.00 mennessä sähköpostilla: info(at)samisoster.fi tai postitse osoitteeseen: SámiSoster ry, PL 71, 99870 Inari.

Mol.fi