Puheenjohtajan kuulumisia…

Kulunut vuosi on ollut hyvin haastava monella tapaa. Yhdistyksellä on menossa suuria hankkeita, sidosryhmätoiminta on ollut laajaa ja toimintaympäristön muutoksiin on ollut pakko reagoida.

Saamelaisten perusoikeuksien kannalta vuosi oli historiallinen. Alkuvuodesta työnsä jättävien kansanedustajien oli vielä ennen vaaleja päätettävä saamelaisten kannalta merkittävien lakien kohtalosta. Mutta, ikävästi päättyi se työ. Ei ratifioitu ILO 169 alkuperäiskansa-sopimusta eikä myöskään uudistettu saamelaiskäräjälakia. Olisihan se ollutkin meille ilon päivä ja suuri ihmetyksen aihe, jos ILO:n 169 laki olisi hyväksytty. Pettymykseksi päivä kääntyi.

Vuosi oli myös saamelaiskäräjien vaalivuosi, joka jää historiaan. Me saamelaiset olemme aina tienneet ja tunteneet, ketä meidän yhteisöömme kuuluu, yli valtakuntien rajojenkin. Saamelaiseksi pitää syntyä ja kasvaa osana meidän yhteisöämme. Näiden vaalien tulosta me emme ole hyväksyneet. Tänä vuonna taas äänioikeutetuiksi pyrki paljon valtaväestön henkilöitä, joilla eivät täyty tarvittavat kriteerit. Valituskierroksen jälkeen KHO hyväksyi heistä vajaat 100 äänestämään vaaleissa. Voipi vain kysyä, onko enää saamelaiskäräjiä, koska saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon toteuttamiseen on tullut mukaan valtaväestön edustajia, tavallisia suomalaisia. Ei KHO:n päätös ole tehnyt heistä saamelaisia, mutta he saivat vain äänioikeuden saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon toteuttamisessa. Se kai on ollut tarkoituskin, hajottaa saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon toteuttamisesta, suomalaistaa saamelaiskäräjät ja lopussa tehdä se elin tarpeettomaksi.

Vuoden aikana meitä on työllistänyt monien muiden töiden lisäksi meneillään oleva sote-uudistus. Sipilän hallitus päätti itsehallintoalueista ja se antoi vauhtia toimintaan. Erilaisia tilaisuuksia ja työryhmiä on ollut ja toimii edelleenkin. Olemme yrittäneet parhaamme mukaan nostaa esille saamelaisten ääntä eri yhteyksissä. Nyt juuri on uudistus lausuntokierroksella ja siihen me vastaamme. Sote-uudistus tulee työllistämään meitä tulevinakin vuosina.

Yhdistyksen toiminnassa ulospäin näkyvintä toimintaa on erilainen kehittämistoiminta saamelaisten hyvinvoinnin edistämiseen liittyvissä teemoissa. Meneillään olevat kehittämistoiminnat ovat jatkuneet tuloksellisina. Kiitos siitä kuuluu meidän taitaville työntekijöillemme. Jokaisen hankkeen kohdalla tulokset puhuvat puolestaan, koska rahoittaja on myös ne huomioinut ja esittänyt niille jatkorahoitusta.

Uutena toimintana aloitimme ikäihmisille Inarissa Toimintatupa-toiminnan, joka on kokoontunut kerran viikossa seurakuntatalolla. Päävastuullisina vetäjinä ovat olleet Anne Näkkäläjärvi ja Inger-Anne Äärelä. Toiminnan saama suosio yllätti meidät, sillä viikoittain osallistujia on parikymmentä.

Valtakunnallisesti merkittävä hanke on ollut Muittohallat- saamelaisen muistisairaan apu, joka on osa RAY:n Eloisa ikä-ohjelmaa. Hankkeen toteuttaminen osana valtakunnallista ohjelmaa on monella tavalla haasteellista ja vaativaa, mutta se on myös antoisaa. Valtakunnallisen ohjelman myötä olemme saaneet niin koordinoijan, Vanhustyön keskusliiton, kuin muiden hanketoimijoiden tukea työssämme mm. verkostojen luomisessa ja viestinnässä. Mielestäni tämän ohjelman myötä on saamelaisten muistisairaiden omakielisten palvelujen tarve ja tilanne noussut laajemmin esille kuin vain paikallisessa toiminnassa.

Syksyllä olimme osana Eloisa Ikä-ohjelman ihmisoikeusverkostoa järjestämässä Helsingissä seminaarin Arvokas vanhuus II: moninaisuudella hyvinvointia. Puheenvuoroissa, paneelissa ja Forum- teatterin esityksessä nousi konkreettisesti erille vanhuksen kielen ja kulttuuritaustan huomioimisen välttämättömyys vanhustyössä. Joten koulutusta ja erilaisia työvälineitä on edelleenkin kehitettävä saamelaisten vanhusten palvelujen parantamiseksi.

Viime viikolla saimme RAY:n ensi vuoden avustusehdotuksen. Se mahdollistaa nykyisten toimintojen jatkumisen entiseen tapaan. Lisäksi Birgen Ruovttus- ja Goikkanas- toiminnat laajenevat Inariin ja osittain Utsjoellekin. Ja Muittohallat- toiminta jatkuu!! Kiitos tästä ehdotuksesta.

Kaikkiin hakemuksiimme ei tullut myönteistä ehdotusta ja valitettavaa se on juuri Vuotsoon suunnitellun Mokta- hankkeen kohdalla. Sinne olisimme niin mielellämme käynnistäneet hankkeen yhdessä kyläläisten kanssa. Mutta me palaamme siihen vielä.

Joulu on jo oven takana. Toivotankin kaikille oikein rauhaisaa ja levollista joulun aikaa sekä hyvää ja antoisaa tulevaa vuotta.

Ristenrauna Magga

Inarissa 22.12.2015