Doaibmabottut

Govvaráidu lea čohkkejuvvon Muittohallat -prošeavtta iešguđetlágán doaibmabottuin. Mii leat ovttas duddjon unna duojážiid, gilván rásiid ja dahkan unna reaissuid lagašbirrasii.

Stuoridat gova go spoahkkalat dan. Go leat rahpan gova, sáhtát sirdásit čuovvovaš ja
ovddit govvii njuollaboaluin, mat leat gova vulobealde. Govččat gova go spoahkkalat dan ođđasit.


Govvaráiddu lea govven Minna Saastamoinen.

Video Muittohallat – Muistutella -prošeavtta ordnen doaimmabottuiguin: