Arkiiva Muittohallat

Muittohallat
Muittohallat Eanodat
Muitogiisá
Arkiiva
Oktavuohtadieđut

Arkiiva

2017

“Eanodagas leat statistihka mielde goasi unnán diagnoserejuvvon muitobuozalmasvuođat”, 24.1.2017, Yle Sápmi

Beaivvi Ságat, 24.1.2017, Yle Sápmi

“Eanodagas leat statistihka mielde unnán muitobuozalmasvuođat” – Sivvan heahpat, unnán diehtu ja diegnosaid váilun, 24.1.2017, Yle Sápmi

Heahtás lea otne dilálašvuohta muitobuozalmasvuođas – ságastallama sáhttá čuovvut streamas, 23.1.2017, Yle Sápmi

2016

Saamelaisen muistisairaan ihmisen arjen tuki, 4/2016, Memo

Buorre idit sapmi – Muittobuozalmas sami perspektiivas, 14.12.2016, NRK Sámi Radio

Väki vähenee mutta muistisairaat eivät, 13.10.2016 Enontekion Sanomat

Muitobargu oaččui bálkkašumi, 13.10.2016, Enontekion Sanomat

Muistityö palkittiin, 13.10.2016 Enontekion Sanomat

Vuoden muistiteko 2016-palkinto SámiSosterille, 12.10.2016, Inarilainen

Beaivvi sagat 10.10.2016, Yle Sápmi

SámiSoster rs ožžot Vuoden Muistiteko 2016-bálkkašupmi, 8.10.2016 Ávvir

Vuoden Muistiteko 2016-palkinto SámiSoster ry:lle, 7.10.2016 SUMU Suomen muistiasiantuntijat

Vuoden Muistiteko 2016-bálkkašupmi SámiSosterii, 6.10.2016, Yle Sápmi

Sámekultursensitiiva materiálabáŋku Muitogiisá almmustahtton, 6.10.2016, Yle Sápmi

Dárbbašuvvojit lasi bálvalusat sápmelaš muittohuvvan olbmuide, 15.9.2016, Yle Sápmi

Beaivvi Ságat, 12.9.2016, Yle Sápmi

Beaivvi Ságat oassi 2, 12.9.2016, Yle Sápmi

Beaivvi Ságat oassi 3, 12.9.2016, Yle Sápmi

Beaivvi Ságat, 8.9.2016, Yle Sápmi

Muittohallat – prošeakta muitohuvvan olbmo ja su lágámužžaid doarjján, 20.6.2016, Yle Sápmi

Sámisoster lea dán giđa álggáhan maid Eanodagas Muittohallat – prošeavtta, 20.6.2016, Yle Sápmi

Oktasaš deaivvadeamit leat dehálaččat vuorraset olbmuide – Gáregasnjárgga kapealla dievai olbmuin miehtá Sámi, 31.5.2016 Yle Sápmi

2015

Moninaisuus ja erilaisuus vanhuudessa, 7-2015 Vanhustyö

Eloisa diplomi SámiSoster ry:n Muittohallat- hankkeellle 2015

Eloisa ikä- teemaverkostotyöskentely 1.12.2015

Lisää mielekästä tekemistä ikäihmisille, 20.3.2015 Potilaan lääkärilehti

Saamelainen muistisairas voi jäädä yksin kielensä takia, 3.3.2015 Kotimaa24.fi

2014

Iäkkään elämää – Utsjoen vanhus, 2014 Hoivapalvelutlehti

Uusi kehityshanke huomioi saamenkieliset muistisairaat, 29.1.2014 Tesso