Buot materiálat alfabehtalaš ortnegis

10 jearaldaga du iežat várás du alkoholageavaheamis
THL 2009.

Ahkeolbmuid bearašdikšu – dorvvolašvuohta ja buresveadju bearrašis
Perhehoitoliitto 2017.

Áigáiboahtindoarjaga birra oanehaččat (pdf)
Kela 2019.

Áigáiboahtindoarjja (pdf)
Kela 2019.

Áigáiboahtindoarjja geahtus suhkanstullui
Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.

Álohii bálddas – Nohkadanlávlla (youtube-video)
Lapin sairaanhoitopiiri Taide tavoittaa-hanke 2016-2017.

Almmolaš ássandoarjja
Kela 2018.

Áššeoamasteaddjin dahje vihtanin rievttis – praktihka rávvagat (riku.fi)
Rikosuhripäivystys 2017

Bargguhisvuođa
Kela 2018.

Boazodoalli, veaje bures!
Mela 2016.

BorramusRádár – RuokaTutka
Ruokavirasto, 2019.

Buohcan ja veajuiduhtttin (Kela neahttasiiddu)
Kela.

Buohcan ja veajuiduhttin (pdf)
Kela 2019.

Buohcci vuoigatvuođat (ohjautuu valvira.fi-sivulle)
Valvira 2016.

Dáhtokeahtes lihkastaddamat ja jietnadaddamat
Tourette-syndroma go son lea? Diehtojuohkin

Norsk Tourette Forening, 2018.

Dánsut lea suohtas
SámiSoster 2018.

Dearvvavuođafuolahus Suomas
Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.

Dearvvasvuohtan! Jeara alkoholageavaheamis
THL 2004.

Deprešuvnna iešdikšun (mielenterveystalo.fi -sivut)
Mielenterveystalo.

Dieđut vuoigatvuođaveahkis (oikeus.fi)
Oikeusministeriö 2017

Diehtu rihkkosa oaffara vuoigatvuođain (oikeus.fi)
Oikeisministeriö 2017.

Dikšunbáikkiválljen
Diehtu dikšunbáikkiváljemis ja válljenfriijavuođas.

Don leat muosáhan juoida hui morašlačča
Punainen risti.

Dorvodáiddut ja máná gorut – Diehtu, dáidu ja jurddašanvuohki
Väestöliitto 2017.

Dorvvus? Fuomá veahkaválddi lagašgaskavuodas
Lapin Ensi ja turvakoti ry, 2018.
Brošyr, fuomá veahkaválddi lagašgaskavuođas
Brošyr A4
Girjjimearka
Koartta

Dovddatgo diabetesa?
Diabetesliitto 2013.

Ealáhatolbmo doarjagat (kela.fi-siiddut)
Kela 2019.

Ealáhagat ja eará ealáhatoažžu doarjagat (pdf)
Kela 2019.

Geavat iežat áhččivuohtafriddja!
Sosiaali- ja terveysministeriö 2011.

Govvapakeahtta dearvvasvuođadáidduid oahpahallamii
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot, SámiSoster 2019.

Guolvohálddahusdoaimmahat

Hádjaávnnas- ja Kemikálaliigeahearkkit
Suomen Hajuste- ja Kemikaaliyliherkät ry 2017.

Hiluid Háluid
SámiSoster 2018.

Hoahkanleaika, árbevirolaš sámi hoahkamat
SámiSoster 2018.

Hoitajan suomi-pohjoissaame fraasisanakirja (sosiaalikollega-siidduide)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, SenioriKaste 2016.

Huradanboddu
SámiSoster 2018.

Iežas dárkkistankoarta 
Tunne rintasi ry 2017.

IKKU – Veajuiduhttinkursa eallilan olbmuide, geain leat máŋggat buozalmasat
Kela 2019.

Jos gárttat rihkkosa oaffarin (oikeus.fi)
Oikeusministeriö 2017

Kannabis-beaivegirji
Kannabishanke, Ehyt ry, 2019.

Kannabis koarttat
Kannabishanke, Ehyt ry, 2019.

Kannabisa faktabábir
Kannabishanke, Ehyt ry, 2019.

Kannabisa geavaheami analyysaskovvi
Kannabishanke, Ehyt ry, 2019.

Kela.fi-siiddut davvisámegillii

Kela skovit davveisámegillii

Kvalitehtaávžžuhus buori ágáiduvvama dorvvasteami ja bálvalusaid buorideami dihtii
Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.

Lappi buohccedikšunbiire ja Lappi guovddášuohcceviessu sámegiel siiddut

Leigo dat vašširihkus? (riku.fi)
Rikosuhripäivystys, Ihmisoikeusliitto, sisäministeriö 2017.

Mánáidáittardeaddji

Mánna buohcá
Kustannus oy Duodecim, 2002.

Mánná- ja bearašpolitihkka Suomas
Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.

Mánnábearrašiid doarjagat (kela.fi)
Kela 2019.

Mánnábearrašiid doarjagat brosyra (pdf)
Kela 2019.

Mátkeloahpa ovddasmoraš – vuoiŋŋalaš veahkki
Kaarasjoen kunta 2011.

Miehtan, Hálidatgo? Hálidango mun? (youtube-video)
Väestöliitto 2018.

Moninaisuus ikääntyvien palveluissa – perehdytysopas
Kulttuuri ikääntyvän saamelaisen voimavarana, s. 13-15
Jade II-projekti, Yhdenvertainen vanhuus II (Seta)-projekti, Eloisa Ikä 2017.

Muitobálggis Lappi eanagottis – 10 lávkki (linkki sosiaalikollega.fi-sivuille)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, SenioriKaste-hanke 2016.

Munnuide šaddá njuoratmánná -Oahpis máná vuordimii ja dikšumii
THL, 2019.

Ná diŋgot Kela buhtten táksse Sámis
Kela 2018.

Ná divššut Kela-áššiid ruovttus
Kela 2019.

Norsk Tourette Forening
Norsk Tourette Forening 2018.

Nuoraid jurdagat TSa birra – Nuorten ajatuksia Touretten oireyhtymästä

Oapmahašdikšuid veajuiduhttinkurssat
Kela 2019.

Ráđálaš bearaš -koarta mánnárávvehatahkásaččaide
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Ráđálaš bearaš -koarta skuvlamáná bearrašii
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Ráhkistanmeašttir – seksuáladearvvasvuođajearahallan
Kesäkumikampanja – Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvosto ja Väestöliitto 2018.

Saamelainen kielineuvola (Kielineuvolan facebook-sivu)
Kielineuvola on tarkoitettu kaikille perheille, jotka ovat kiinnostuneet vahvistamaan saamen kieltä ja monikielisyyttä perheessä.
Kielineuvola sisältää Facebook-sivuston, johon kerätään ajankohtaista tietoa kaksi- ja monikielisyydestä.
Perhepalvelumalli Lappiin-hanke ja Saamelaiskäräjät
Linkit kielineuvolalähetyksien videoihin
1. kielineuvola: Puhutaan kaksikielisyydestä: Johdatus kielineuvolaan
2. kielineuvola: Monikielisen lapsen kielellinen kehitys ja sen seuranta
osa 1
osa 2
3. kielineuvola: Monikielisen lapsen varhaiskasvatus ja sen valinta
4. kielineuvola: Saamenkielinen opetus esi- ja perusopetuksessa

Samediggi čohkken sátnelistu, 3141 sáni.
Suoma-sámegiella. Sátnelistu ii leat dárkkistuvvon, iige sátnelistu leat beaividuvvon.
Sámediggi 2010.

Saamelaisen vanhustyön työkalupakki – Miten toimin, kun asiakkaana on saamelainen ikäihminen? suomagillii (ohjautuu sosiaalikollega.fi-sivuille)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisrakenne-hanke 2013.

Saamelaisen varhaiskasvatuksen arjen käytäntöjen opas 2013, suomagillii (ohjautuu sosiaalikollega.fi-sivuille)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisrakenne-hanke 2013.

Sallanfearán
SámiSoster 2018.

Seksualitehta (~ seksuálavuođa) sátnegirji
Sámediggi Nuoraidráđđi , Väestöliitto 2019.

Studeantta doarjagat
Kela 2020.

Suohtastallan njuoratmánáin
SanomaPro 2016.

Tiippa 2 diabetesa buohccánriskka árvvoštallanskovvi
Diabetesliitto.

Tiippa 2 diabetesa biebmodillirávagirjjáš
Diabetesliitto 2015.

TULES – Duvdda- ja lihkadanorgánabuozalmasaid veajuiduhttinkurssat
Kela 2019.

Unnoraččain ovttas
SanomaPro 2016.

Váimmot buresveadjin
Sydänliitto ja SámiSoster 2006.

Vearjogeatnegasaid doarjagat
Kela 2019.

Vuorká-diehtu riikkavuložiidda
Kanta-palvelut, Kela 2019.

Vuođđoáigáiboahtindoarjja
Kela 2019.

Vuosttas dieđut guoggunrávssá váiledoaibma (hypotyreosa)
Kilpirauhasliitto 2017.

Vuosttašveahkki Epilepsiadohpehallamii – Juohkehaš sáhttá veahkehit epilepsiai dohppehallan olbmo
Epilepsialiitto 2017.

Vurrolagaid – Ofelaš Vurrolagaid – Ofelašvuorrováikkuhussii ja giela ovdáneami álgomuttuide
Tikoteekki 2007.