Tervehdys taas Muittohallat –hankkeesta

Ei yksinomaan ruoka ole tärkeä, mutta se antaa luonnollisesti hyvän syyn tulla tänne yhteen. Muiden kanssa seurustelu, tuttujen tapaaminen ja kuulumisten vaihtaminen, ne ovat niitä asioita, joista saamme taas voimia. Sitten taas jaksaa. On niin hyvä kun järjestätte tämmöisiä päiviä.” Näin Muittohallat-hankkeen toimintapäivässä, Sámi borramušat, Utsjoella. Palaute on toimijoille tärkeää. Tällaisen palautteen saaminen paitsi lämmittää mieltä, se myös vahvistaa käsitystämme, että teemme Muittohallat-hankkeessa oikeita asioita. Nämä yhteiset päivät ovat ennaltaehkäisevää muistityötä.

ruokailu 5Sámi Borramušat beaivi oli menestys. Väkeä oli tupa aivan täynnä ja tunnelma oli todella lämmin. Oikein paljon kiitoksia Maaritille ja Marketalle maittavista kumpuksista, poronkielistä ja lihoista sekä jälkiruuaksi paistetuista vohveleista. Ne todella maistuivat. Suuri kiitos myös Eilalle ja Hannalle korvaamattomasta avusta keittiössä ja muillekin, jotka auttelivat salin puolella.

Aikaa onkin vierähtänyt siitä, kun viimeksi kerroimme kuulumisia, mutta ahkeroineet olemme senkin edestä. Ikäihmisten ja muistisairaiden aktivoimiseksi ja osallistumismahdollisuuksien edistämiseksi Marketta on järjestänyt Utsjoella viikoittain kerhoja muistisairaille ja muillekin ikäihmisille. Doaimmalašboddun sisältö koostuu, muisteluista, laulamisesta ja liikunnasta ja lisäksi tehdään käsitöitä perinteisistä saamelaisista materiaaleista. Muisteluja ja keskusteluja helpottamaan on syntynyt aivan oivallinen valokuvasarja Tenojokivarren kulttuurista.

Lisäksi kerhoja järjestetään yhteistyössä seurakunnan diakoniatyöntekijän kanssa. Kunnan kanssa yhteistyössä on edelleenkin jatkunut valtakunnan rajojen ylittävää sosiaalista osallistumista ja -verkostoa vahvistavana tapahtumana nabortreffit vuorotellen Karigasniemellä ja Karasjoella. Ennalta ehkäisevänä muistityönä on jatkunut järjestölähtöinen kotikäyntityö, joka tavoittaa heidätkin, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua yhteisiin kokoontumisiin. Kaikista tapahtumista saa tietoa Marketalta suoraan, SámiSoster ry:n nettisivuilta sekä ilmoitustauluilta Utsjoella.

Lapin muistiyhdistys ry:n tekemän Lapin muistibarometrin 2014:n mukaan Lapissa muistisairaiden ihmisten määrä kasvaa koko ajan lappilaisten ikääntymisen myötä. Lapissa väki vähenee, mutta muistisairaudet eivät. Joten muistitieto onkin keskeinen osa muistisairaan ja hänen läheistensä tukemisessa. Me Muittohallat-hankkeessa olemme valinneet toimintatavaksi muistityöpajat, joissa on mukana asiantuntija Suomen muistiasiantuntijat ry:stä. Olemme käsitelleet niissä muistisairaan kohtaamiseen liittyviä asioita sekä niitä arjen muutoksia, joita muistisairaus tuo mukanaan. Vahvasti on noussut esille tarve konkreettisesta ohjauksesta ja tiedosta omaisille ja läheisille varsinkin muistisairauden alkuvaiheessa ja myös sairauden edetessä. Muistityöpajoissa työstämme myös elämänhistoriaa kartaksi hoitajille, kanssakulkijoille, koska siinä ilmaistaan henkilön omaa tahtoa, millaisia asioita on huomioitava hänen auttamisessaan. Joten tulkaapa joukolla mukaan muistityöpajoihin jo nyt, ennen kuin muistin kanssa on mitään ongelmia. Pidämme muistityöpajoja Utsjoella ja Karigasniemellä ensi viikolla, sekä touko- ja kesäkuussa. SámiSoster ry:n nettisivuilta löytyvät ajankohdat ja teemat.

Viimeisinä viikkoina meitä on erityisesti työllistänyt väliraportin tekeminen rahoittajalle kahdelta viimeiseltä vuodelta. Se on ollut työlästä mutta erittäin mielenkiintoista. Siinä olemme laittaneet kansien väliin sen mitä olemme kahden vuoden ajan Muittohallat-hankkeessa tehneet ja kuinka paljon saavuttaneet kohderyhmää. Mutta kaikista tärkeimpänä asiana olemme arvioineet millaisia tuloksia olemme saaneet. Sitä varten olemme keränneet näkemyksiä sekä kohderyhmältä että yhteistyökumppaneilta. Palautteiden mukaan projektin toiminta on tukenut sekä muistisairaita, läheisiä ja omaishoitajia. He ovat rohkaistuneet ja aktivoituneet. He ovat kokeneet, että omalla kielellä uskaltaa ja osaa puhua kaikenlaisia asioita. Samoin tieto muistiasioista on ollut merkityksellistä.

 

Muittohallat_uusi

Koska hankkeemme on osa Raha-automaattiyhdistyksen Eloisa Ikä -ohjelmaa, osallistumme taas seuraavalla viikolla ohjelman verkosto-päiville Helsinkiin käsittelemään yhteisiä teemoja.

 

Hyvää kevättä ja kesän odotusta ja muistakaa pitää huolta muististanne.

Huhtikuun 7. päivänä 2015 Marketta, Ristenrauna ja Elsa