Työpaikkailmoitus – PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

SámiSoster -yhdistys käynnistää SaameDigi -kehittämishankkeen, jonka tarkoituksena on parantaa yhdistyksen saamenkielisten ja saamelaiskulttuuriin pohjautuvien palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta digitalisaation keinoin, edistää erityisesti ikääntyneen saamelaisväestön osaamista digitaalisten palvelujen hyödyntämisessä sekä luoda uusia digitaalisia palvelumalleja. Lapin ELY-keskus on myöntänut hankkeelle EU-rahoitustukea Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014–2020 varoista. Yhdistys hakee hankkeen toteuttamista varten kokoaikaista

   PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ

määräaikaiseen työsuhteeseen. Projektipäällikön pääasiallisena tehtävänä on johtaa ja koordinoida hanketta sekä erityisesti valmistella hankkeen päätavoitteena olevaa digitaalisen palvelutoiminnan mallia. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää sopivaa koulutusta, kykyä hahmottaa ja ymmärtää digitaalisten palvelujen mahdollisuuksia ja edellytyksiä, kokemusta hanketyöstä sekä perusosaamista tietotekniikassa ja nykyaikaisten etäneuvotteluohjelmistojen käyttämisessä. Lisäksi työssä tarvitaan hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja, asiakaslähtöistä työskentelytapaa sekä kykyä työskennellä itsenäisesti ja oma-aloitteisesti. Saamelaiskulttuurin tuntemus ja saamen kielen taito tukevat menestymistä tehtävän hoitamisessa. 

Työ alkaa mahdollisimman pian ja kestää 31.8.2023 asti, mahdollisesti vähän pidempäänkin. Työsuhteessa noudatetaan kolmen (3) kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy koulutuksen ja työkokemuksen mukaan. Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Ristenrauna Magga, puh. 0400–314 154,  email: ristenrauna.magga(at)samisoster.fi

Hakemukset ansioluetteloineen on toimitettava yhdistyksen toimistoon 12.9.2022 klo 16.00 mennessä sähköpostilla: info(at)samisoster.fi tai postitse osoitteeseen: SámiSoster ry, PL 71, 99870 Inari.