Uuden työntekijän kuulumisia

Aloitin Goaikkanas – Mettäterapiassa projektityöntekijänä 16.3. Mettäterapian vaikuttavuus, toiminnallisuus ja luonnossa tekeminen innostivat minua. Tällä hetkellä valmistelen seuraavaa leiriämme joka pidetään 27.–29.4.

Goikkanas Inari blogi

Olin aiemmin töissä Helsingin sosiaali-ja terveysvirastossa. On ollut iso muutos tulla suuresta organisaatiosta pienempään järjestöön töihin. Järjestössä asioita voidaan hoitaa joustavammin verrattuna isoon organisaatioon. Ei ole niin paljon turhaa byrokratiaa.

Erona on myös asiakkaiden tavoittaminen. Jos aiemmin asiakkaita tuli ovista ja ikkunoista, on nyt haasteena asiakkaiden tavoittaminen. Yhteistyökumppanina Inarin kunnan sosiaalitoimi ja päihdetyö onkin ollut apuna.

 

Työni on alkanut perusasioista, syventämällä tietämystäni saamelaiskulttuurista ja perehtymällä Sàmisoster ry:n toimintaan.Työkaverit ja Mettäterapia -asiakkaani ovat ottaneet minut hyvin vastaan. Tarkoitukseni on jäädä tänne pysyvästi ja tehdä työtä mikä innostaa minua, odotan innolla tulevia haasteita ja tulevaa leiriä.

kuva katjaInarissa 17.4.2015

Katja