Boađe mielde-prošeakta

Sosiála- ja dearvvasvuođasuorggi organisašuvnnat leat dán jagi bálkkáhan RAY Paikka auki – prográmma doarjaga vehkiin vuollái 29-jahkásaš nuoraid organisašuvnnaide. Riikkaviidosaš doarjjafidnu addá barggu sullii 130 nurrii 83 sierra organisašuvnnas. Nuorat barget dáhpáhuslágideaddjin, organisašuvdnaveahkkin ja eaktodáhtolaškoordináhtorin miehtá Suoma. SámiSoster rs lea davimus ja áidna sápmelaš organisašuvdna, masa doarjja lea mieđihuvvon.

Boađe mielde –prošeakta lea oassi RAY Paikka auki –prográmma. Min prošeaktabargi lea mielde buot SámiSoster rs fidnuin ja prošeavttain. Su bargui gullá maiddái searvvi siskkáldas ja olgguldas diehtojuohkima ovddideapmi, hálddahuslaš barggut ja arkiverenbargoneavvokássa buvttadeapmi. Lassedieđut Paikka auki – prográmmas gávnnat Paikka auki –siidduin.