Muittohallat Eanodat

SámiSoster rs:a Muittohallat-prošeakta lea álgán 1.4.2016 Eanodagas.

Prošeaktabarggu ulbmilin lea lasihit daid olbmuid oassálastima, geat orrot okto dahje geain leat muitováttut dahje muitobuozalmasvuohta. Barggus váldojuvvo vuhtii sin iežaset kultuvra, árvvut ja eallinvuohki. Bargu lean ng. gávdni boarrásiidbargu.


Muittasan Bire

Muittasan Bire čoahkkana vahkkošaččat Heahtás, Aspakoti Riekonmarjas sihke Gárasavvona kapeallas.

Lassedieđut Muittasan bire doaimmas sihke čoahkkananáiggiin prošeaktabargis.


Ruovttusfitnan bargu

Muittohallat -doibmii gullá maiddái eaktodáhtolaš ruovttusfitnan bargu, lassedieđut prošeaktabargis.


Oktavuohtadieđut

Muittohallat prošeaktabargi Eanodat
Sointu Jokiniemi
sointu.jokiniemi(at)samisoster.fi
tel. +358 40 561 1900
Ounastie 165
99400 Enontekiö