Muittohallat Enontekiö

SámiSoster ry:n hallinnoima Muittohallat- Muistutella projekti käynnistyi Enontekiöllä 1.4.2016.

Projektityön painopisteenä työssä on muistioireisten ja muistisairaiden ihmisten osallisuuden lisääminen ja heidän omakulttuurisen elämäntavan ja arvomaailman huomioon ottaminen arvostavalla tavalla. Työ on etsivää ja löytävää vanhustyötä.

Muittasan Bire – Muistelupiiri

Muittasan Bire – Muistelupiiri kokoontuu viikottain Hetassa, Aspakoti Riekonmarjassa sekä Karesuvannon kappelilla.

Lisätietoja Muistelupiirin toiminnasta sekä kokoontumisajoista hankkeen työntekijältä.


Kotikäyntityö

Muittohallat-hankkeessa tehdään järjestölähtöistä kotikäyntityötä, lisätietoja hankkeen työntekijältä.


Yhteystiedot

Muittohallat – Muistutella projektityöntekijä Enontekiö
Sointu Jokiniemi
sointu.jokiniemi(a)samisoster.fi
puh. +358 40 561 1900
Ounastie 165
99400 Enontekiö