Čoahkis – Koossa

Čoahkis – Koossa -hankkeen tarkoituksena on saamelaisten hyvinvoinnin ja terveysneuvonnan edistäminen lisäämällä saamenkielisen terveysneuvontamateriaalin saatavuutta.

Hankkeessa on tehty hyvinvointi- ja terveysmateriaalin yhteenkokoava nettipohjainen materiaalipankki. Materiaalipankki löytyy osoitteesta www.coahkis.com.

Čoahkis – Koossa -hankkeen tavoite on koota olemassa oleva saamenkielinen materiaali ja luoda sen perusteella kokonaiskuva saamenkielisen neuvontamateriaalin tilanteesta sekä kehittää näiden tietojen perusteella saamenkielistä materiaalia.

Materiaalipankin koostamisella on saatu myös kokonaiskäsitys olemassa olevasta saamenkielisestä terveysmateriaalista, sekä puuttuvan materiaalin tarpeesta.

Hanke on alkanut huhtikuussa 2017.

Yhteistyökumppanina hankkeessa on Saamelaiskäräjät.