Ikäihmisten ryhmätoiminta

Birgen ruovttus – hanke järjestää monikulttuurista ja sosiaalista kanssakäymistä edistävää ryhmätoimintaa ja tapahtumia ikäihmisille.  Hankeessa järjestää erilaisia tapahtumia yhteistyössä eri tahojen kanssa, esimerkkejä tapahtumista ovat ystävänpäivä, vanhusten viikon tapahtumat ja joulujuhla.

Enontekiöllä ikäihmisten ryhmätoimintaa on Hetassa ja Karesuvannossa.

Lisätietoja Leena Palojärvi, leena.palojarvi(a)samisoster.fi
puh. +358 40 742 8525

Inarissa ikäihmisten ryhmä kokoontuu Toimintatuvalla, Inarin kirkonkylällä.

Lisätietoja Rauna Triumf, rauna.triumf(a)samisoster.fi
puh. +358 40 176 4130

Vuotsossa ikäihmisten ryhmä kokoontuu Mokta-tuvalla.

Lisätietoja Inga Äärelä, inga.aarela(a)samisoster.fi
puh. +358 40 356 7235

Utsjoella jutaava kohtaamispaikka ikäihmisille kokoontuu Utsjoen seurakuntatalolla, Karigasniemen kylätalolla sekä Nuorgamin rukoushuoneella.

Lisätietoja Merja Pieski, merja.pieski(a)samisoster.fi
puh. +358 40 138 1616


Birgen ruovttus – hanke pyrkii aktivoimaan ikäihmisiä osallistumaan erilaisiin ryhmätoimintoihin järjestölähtöisellä kotikäyntityöllä ja ikäihmisten omien verkostojen kautta. Pyrimme vahvistamaan ikäihmisten keskinäisiä verkostoja ja aktivoimaan ja mahdollistamaan heidän yhteisen toiminnan.

Kannustamme ja aktivoimme ikäihmisten ja omaishoitajien omia lähiverkostoja ja vertaisverkostoja, jotta ne pysyisivät yllä ja vahvoina. Ikäihmisten arjessa selviämisen tueksi pyrimme turvaamaan riittävän tiedonsaannin ja vahvistamme heidän omatoimisuutta, sosiaalista kanssakäymistä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Pyrimme edistämään yhteistyötä eri toimijoiden välillä verkostotapaamisien avulla.

Kehitämme saamelaisten ikäihmisten arjessa selviytymistä tukevia järjestölähtöistä kotikäyntityötä. Kehitämme myös saamenkielisten ikäihmisten neuvontaa, omatoimisuuden tukemista, aktivointia ja heidän rohkaisemista. Päivitämme myös Enontekiön kunnan palveluopasta ikäihmisille. Palveluopas ikäihmisille 2020