SámiSoster lyhyesti

Tarkoitus ja Toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa, ylläpitää ja edistää saamelaisten asemaa ja oikeuksia alkuperäiskansana sosiaali- ja terveysalalla sekä hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä, kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

  • Seuraa saamelaisten yhteiskunnalliseen asemaan vaikuttavan lainsäädännön, hallinnon ja rahoituksen toteuttamista valtionsisäisen oikeuden ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.
  • Tekee ensimmäisessä kohdassa mainituista asioista aloitteita ja antaa lausuntoja.
  • Järjestää omakustannushintaan saamenkielisiä sosiaali- ja terveysalan palveluja.
  • Harjoittaa saamelaisväestön sosiaali- ja terveysalaan kuuluvaa kehittämis, kokeilu-, koulutus-, kuntoutus-, tiedotus-, julkaisu- ja tutkimustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä varoja asianomaisella luvalla, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.