SaameDigi

SaameDigi-kehittämishankkeen tarkoituksena on kehittää yhdistyksen saamenkielisten ja saamelaiskulttuuriin pohjautuvien palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta digitalisaation keinoin sekä edistää erityisesti ikääntyneen saamelaisväestön osaamista digitaalisten palvelujen hyödyntämisessä sekä luoda uusia digitaalisia palvelumalleja.   Hankkeen päätavoitteena on luoda toiminnalliset, tekniset ja osaamiseen liittyvät perusedellytykset sille, että yhdistys kykenee toteuttamaan olemassa olevaa palvelutoimintaansa ainakin joiltakin osin myös digitaalisessa muodossa erityisesti saamelaisten kotiseutualueella.

Hankkeella pyritään lisäämään digipalvelujen tuottamiseen ja teknisten välineiden käyttämiseen liittyvää osaamista yhdistyksen henkilöstössä ja myös lisätä kohderyhmän käytännön digitaitoja ja rohkeutta käyttää yleisesti digitaalisia palveluja.

Lisäksi tavoitteena on etäyhteyksien avulla vahvistaa saamelaisten yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja turvallisuutta sekä tukea saamelaisväestön hyvinvointia ja viihtyvyyttä omalla asuinseudullaan, sanoo toiminnanjohtaja Ristenrauna Magga.

SaameDigi -pilottihanke on Lapin ELY-keskuksen rahoittama Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014-2020 varoista.
Hanke kestää vuoden 2023 loppuun saakka. 

Projektipäällikkö
Elle Maarit Arttijeff
ellemaarit.arttijeff(a)samisoster.fi
puh. +358 40 776 1140
  

Opasvideo tietokoneen käyttöön

Ladattava opasvihko tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttöön.