Muittohallat Utsjoki

SámiSoster ry:n hallinnoima Muittohallat – Muistutella projekti on toiminut Utsjoella vuodesta 2015.

Projektityön painopisteenä työssä on muistioireisten ja muistisairaiden ihmisten osallisuuden lisääminen ja heidän omakulttuurisen elämäntavan ja arvomaailman huomioon ottaminen arvostavalla tavalla. Työ on etsivää ja löytävää vanhustyötä.


Ikäihmisten kohtaamispaikka Karigasniemellä

Muittohallat-hanke on järjestänyt viikoittain ikäihmisten kohtaamispaikan Karigasniemellä.

Lisätietoja ikäihmisten kohtaamispaikan toiminnasta sekä kokoontumisajoista hankkeen työntekijältä.


Yhteystiedot

Muittohallat – Muistutella projektityöntekijä Utsjoki
Merja Pieski
merja.pieski(a)samisoster.fi
puh. +358 40 138 1616
Karigasniemi