Mettäterapija – Saamelaiset voimavarat päihdetyöhön

Mettäterapija-hanke on kulttuurisensitiivistä luontoa hyödyntävää päihdetyötä. Hankkeen toimintamuotoja ovat ohjaus ja neuvonta, mettäterapija, toimintapäivät, kohtaamispaikat sekä materiaalin tuotto, vaikuttamistyö ja uusien työmuotojoen kehittäminen. Toimintoja kehitetään kutakin kuntaa ja aluetta parhaiten palvelevaksi, joten jokaisessa kunnassa Mettäterapija-hanke on sisällöltään hieman erilainen.

Toiminnan kohderyhmänä ovat ensisijaisesti saamelaisalueella asuva mielenterveys- ja päihdeongelmainen saamelainen ja muu työikäinen väestö, sekä heidän läheisverkostonsa. Toiminnassa pyritään ottamaan huomioon ihminen kokonaisvaltaisesti; mielenterveys- ja päihdeongelmien taustalla olevat ja kuntoutumisen kannalta keskeiset psyykkiset, fyysiset ja sosiaaliset, sekä erityisesti kulttuuriset erityistekijät.

Mettäterapijaleirit ovat sosiaalisesti kuntouttavaa suljettua pienryhmätoimintaa, joka koostuu luonnossa pidettävistä leirijaksoista. Tapaamme samalal porukalla eri vuodenaikoina, kerralla leiristellään noin 3 vuorokautta.  Leirijaksojen välillä työntekijät tapaavat asiakkaita ja pitävät yhteyttä myös puhelimitse ja sosiaalisen median välityksellä. Yhteydenpitoa ja tapaamisia jatketaan myös leirivuoden jälkeen ja luodaan näin pitkäaikainen tuki asiakkaalle. Leirejä on toteutettu Enontekiöllä ja Inarissa, mutta leireille voi osallistua myös muiden saamelaisalueen kuntien asukkaat.

Toimintapäivät ja kohtaamispaikat ovat kaikille avoimia päiviä leppoisan yhdessäolon, tulistelun, kalastuksen yms. merkeissä.

Kaikessa toiminnassa kulkee mukana luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus. Mettäterapija-hankkeen tärkeimpiä tekijöitä ovat asenneilmapiiriin vaikuttaminen, luonto, yhteisöllisyys ja toisen ihmisen arvostava kohtaaminen.

Toimintaa toteutetaan yhteistyössä Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kuntien sosiaali- ja terveystoimen kanssa.