Organisaatio ja talous

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää kaksi kertaa vuodessa kokoontuva yhdistyksen kokous, joka valitsee syyskokouksessaan viisijäsenisen hallituksen hoitamaan yhdistyksen asioita ja toimeenpanemaan yhdistyksen kokouksen päätöksiä. Hallitus huolehtii myös yhdistyksen talouden ja hallinnon asianmukaisesta hoitamisesta.

Hallituksen jäsenet (kaksivuotiselle) toimikaudelle 2022-2023 ja henkilökohtaiset varajäsenet:

Ristenrauna Magga
varajäsen: Ellen Pautamo

Pekka Aikio, puheenjohtaja
varajäsen: Saara Tervaniemi

Siiri Jomppanen
varajäsen: Elsa Laiti-Hedemäki

Sunnamaarit Sara-Tornensis
varajäsen: Samuel Valkepää

Jouni Esa Nousuniemi
varajäsen: Marketta Vuolab

Yhdistyksen käytännön toimintaa johtaa yhdistyksen hallituksen valitsema päätoiminen toiminnanjohtaja. Lisäksi yhdistyksen palveluksessa on muuta toiminnanjohtajan alaisuudessa työskentelevää työsuhteista henkilöstöä.

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan pääosin Veikkauksen myöntämillä avustuksilla.