Birgen ruovttus – Pärjään kotona

Birgen ruovttus – toiminta voidaan jakaa kolmeen pääryhmään:

  • ikäihmisten ryhmätoiminta
  • matalankynnyksen kohtaamispaikat (Hetassa, Inarissa ja Vuotsossa)
  • omaishoitajien toiminta

Lisäksi työhön kuuluu sidosryhmätoimintaa sekä järjestölähtöistä kotikäyntityötä.

Birgen ruovttus – toiminta järjestää monikulttuurisen ja sosiaalista kanssakäymistä edistävää ryhmätoimintaa ja tapahtumia ikäihmisille.

Luovatupa on matalan kynnyksen kohtaamispaikka Enontekiöllä, Hetassa, jonne kaikilla on helppo tulla. Luovatupa on avoinna viitenä päivänä viikossa (ma-pe).

Mokta-tupa on matalan kynnyksen kohtaamispaikka Vuotsossa. Mokta-tuvalla ruokaillaan, seurustellaan ja toimitaan kullekin kerralle suunnitellun ohjelman mukaan, saameksi ja suomeksi.

Toimintatupa on matalan kynnyksen kohtaamispaikka Inarin kirkonkylällä. Toimintatuvalla ruokaillaan, seurustellaan ja toimitaan kullekin kerralle suunnitellun ohjelman mukaan, saameksi ja suomeksi.

Jutaava kohtaamispaikka on Utsjoen kunnan alueella toimiva matalankynnyksen kohtaamispaikka. Karigasniemellä matalan kynnyksen tapaamispaikkana toimii kylätalo, jossa kokoonnutaan maanantaisin ja keskiviikkoisin 10-14. SámiSoster rs – Ohcejohkan facebook– sivuilla tiedotetaan ajankohtaisista asioista.

Omaishoitajille järjestetään vertaisryhmätapaamisia ja vuosittain järjestetään koko saamelaisalueen omaishoitajille yhteinen virkistäytymisleiri.

Kotikäyntityötä ja sidosryhmätoimintaa on kehitetty sekä neuvontaa ja ohjausta annettu henkilökohtaisilla kotikäynneillä ja puhelimen välityksellä. Erityisesti otamme huomioon saamelaisasiakkaiden kielelliset ja kulttuuriset erityistarpeet.


Tiedotamme kaikesta toiminnasta paikallislehti Enontekiön Sanomat ”muistilappu”- palstalla, Inarilainen-lehdessä, saamenradiossa, erillisillä tiedotteilla, seurakunnan tiedotteiden yhteydessä, kunnan ikäihmisten palveluoppaassa, SámiSoster ry:n Facebook- sivuilla ja tietenkin SámiSoster ry:n nettisivuillamme.