Boađe mielde – Tule mukaan

Projekti on loppunut 29.4.2016. Nuori valmistui oppisopimuksella Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta liiketalouden merkonomiksi. Nuori työllistyi SámiSoster ry:lle vuoden 2016 loppuun saakka.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt palkkasivat vuonna 2014 RAY:n Paikka auki – ohjelman
tuen avulla alle 29- vuotiaita nuoria järjestöihin. Valtakunnallinen avustushanke työllisti noin 130 nuorta 83 eri järjestöön. Nuoret pääsivät töihin tapahtumanjärjestäjiksi, järjestöavustajiksi ja vapaaehtoiskoordinaattoreiksi eri puolille Suomea.
SámiSoster ry oli pohjoisin ja ainoa saamelainen järjestö jolle avustos on myönnetty.
Ohjelman tarkoituksena on tehdä järjestöt työnantajana tutuksi nuorille.

Boađe mielde – projekti oli osa RAY:n Paikka auki – ohjelmaa. Projektityöntekijämme oli mukana kaikissa SámiSoster ry:n  hankkeissa ja projekteissä, hänen tehtäviinsä kuuluu myös järjestön sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen,
hallinnolliset tehtävät ja arkistointi työkalupakin luominen. Lisätietoja Paikka auki-ohjelmasta löydät Paikka auki sivustolta.