Muittohallat – Muistutella

Muittohallat ja Eloisa ikä -hankkeiden lähtökohtana ja ovat ihmisen omat voimavarat, vahvuudet, elämänkokemus sekä näkemys omasta arjesta. Hankkeessa korostuu saamelaisten perinteiset elinkeinot, käsityöt, saamenkieli ja luontosuhde.

Saamelaisten muistisairaiden ja heidän perheidensä tukemisessa korostuu ennen kaikkea saamenkieli- ja kulttuuri. Saamelaisilla muistisairailla usein myöhemmin opitut kielet unohtuvat ja jäljelle jää ensimmäisenä opittu saamenkieli. Kieli korostuu paitsi ihmisten välisessä kommunikoinnissa, myös musiikissa, lauluissa ja etenkin saamenkielisessä hengellisessä musiikissa. Saamelainen musiikki korostuukin merkittävänä voimavarana.

Muittohallat hankkeen päämääränä on tukea ja edistää saamelaisten muistisairaiden kokonaisvaltaista toimintakykyä ja vireyttä. Hankkeessa tuetaan muistisairaan kotona asumistaan mahdollisimman pitkään ja heidän lähipiiriä muistisairaan kohtaamisessa ja tukemisessa.

Hankkeessa pyritään löytämään kulttuurisensitiivisiä työmuotoja saamelaisten muistisairaiden arjen tukemiseksi, ensisijaisesti heidän kotonaan, mutta kehitetyt mallit ovat käyttökelpoisia myös palveluasumisessa.

Muittohallat hanke kuuluu RAY:n Eloisa ikä- ohjelmaan.