Čoahkis -prošeakta

Boahttevuođas gávnnat álkibut ovtta sajis sámegielat dearvvasvuođasuorggi materiálaid ja rávvengihppagiid. SámiSoster searvvi Čoahkis – Koossa -fidnu ulbmil lea ovddidit sámiid buresveadjima ja dearvvasvuođarávvema. Dárkkuhus lea čohkket juo ovdal almmustahttojuvvon ja ráhkaduvvon materiálas materiálabáŋkku nehttii. Go visot diehtu lea ovtta sajis gávdnomis, de dat lasiha sámegielat dearvvasvuođamateriála geavaheami.

Materiálabáŋkku gávdno čujuhusas www.coahkis.com

Olbmot ožžot dávjá stivren- ja diehtomateriálaid, mat leat eanaš suomagillii. Olbmo oadjebasvuođa lasiha, jus fállun lea sámegielat materiála, dahje rávvenveagas lea juobe diehtu, gos sámegielat materiála gávdno.

Sámegielat čálalaš dearvvasvuođarávvenmateriála lea ovddiduvvon ja prentejuvvon muhtun veardde sierra organisašuvnnain. Dat goittotge leat hárve geavahusas, ja daid lea váttis oažžut dahje gávdnat. Čoahkis – Koossa -fidnu ulbmil lea čohkket dan sámegielat materiála mii lea gávdnomis ja rahkadit dain materiálabáŋkku nehttii. Neahttabáŋku álkidahttá materiála geavaheami ja gávdnama. Go sámegielat materiála lea oažžumis, de dat buorida sámegielagiid rávvema ja bagadallama. Lassin sámegielagiid ovttaveardásašvuohta gievru, danin go sis lea vejolašvuohta oažžut materiála iežas gielain ja vejolašvuohta ohcat dan ieš.

Materiálabáŋkku čohkkemis oažžu maid ollislaš gova das makkár materiálat dahje rávvengihppagat lea jo sámegillii ja makkár materiála váilu.

SámiSoster ollašuhtta Čoahkis -prošeavtta ovttas Suoma Sámedikkiin.