Muittašanbottut

Sámi Soster rs:a muittašanfilmmat Girkostobuin

Gos don vázzet rihppaskuvlla?


Filbmabottus Ohcejoga ahkeolbmot leat čoahkkanan Ohcejoga girkostobuide
vuolggahuskafeai muittašit rihppaskuvlaáiggi. Ohcejoga girkostobut ledje máŋgasiidda
oahppásat rihppaskuvlaáiggiin, oassi lei vázzán rihppaskuvlla eváhku áigge Alivieskas.
Sihke girkostobut ja boares rihppaskuvlagovva jagis 1944 bohciidahtte muittuid
rihppaskuvlaáiggiin.

Muistelukuva
Govvamuittut

Boares govaid geahčadeapmi ja iežan ja ovttaahkásaččaid dovdán ovttas lei somá.
Ahkeolbmot dovde buot gova olbmuid ja muite gos sii leat eret.


Girkostobuin lea Eloisa ikä -prográmmii gulli SámiSoster rs:a Muittohallat -prošeavtta
geassit 2015 govven filbma. Govaid geahčadeapmi ja muittašeapmi ovttastahttá
sámegielat ahkeolbmuid.

Govvejuvvon 19.8.2015 Ohcejoga girkostobuin. Ahkeolbmuiguin ságastalai Marketta
Vuolab.