samisoster

Sámebearraša árga – seminára Anáris 31.10.2019

Suoma evaŋgelalaš-luteralaš girkku Oulu bismagotti duopmokapihttala ja SámiSoster searvvi lágideaba seminára, man fáddán lea ”Sámebearraša árga – positiiva návccat nannejit sámi servoša”. Seminára lágiduvvo 31.10.2019 sámekulturguovddáš Sajosis, Anára girkosiiddas. ”Dáinna seminárain mii hálidat bajidit ságastallamii sápmelaččaid positiiva návccaid   ja nanosvuođaid, maid veagas sámebearrašat leat doalahan nana sámeservoša sohkabuolvvas nubbái, sápmelaččaid árbevieruid ja sámegiela ja maid …

Sámebearraša árga – seminára Anáris 31.10.2019 Read More »

SámiSostera Doaibmaviesu rahpandoalut Anáris 3.5.

SámiSoster lea dan giđđa áigge sirdán doaimmaid Anára boares báhppalii. Doaibmaviesu virggálaš rahpandoalut dollojuvvojit bearjadaga miessemánu 3. beaivve dii 10–16. Doaibmaviesus háliidit dahkat buohkaide ja buotahkásaččaide báiki, masa lea álkit boahtit. “Giliorrunlanjas” sáhtát finadit, boahtit gáfestallat ja seammás oahpásnuvvat SámiSostera doibmii. Doaibmavissui leat buresboahtán buohkat, maiddái guhkit mátki duohkinge. Doaibmaviessu lea rabas 6.5. rájes beaivválaččat …

SámiSostera Doaibmaviesu rahpandoalut Anáris 3.5. Read More »

SámiSoster rs:i jahkečoahkkin Anáris 17.4.

SámiSoste rs:i jahkečoahkkin dollojuvvo Anáris, SámiSostra Doaibmaviesus (boares bahpal) gaskavahkko 17.4.2019 dii 17 rajes. Ovdan njuolggadusain mearriduvvon áššit. Ovdal čoahkkima, dii. 16.30 fállojuvvo liegga borramuš. Buresboahtin! Stivra

Virkkosmahttinleairra sámeguovllu oapmahašdivššariidde Eanodagas, 24.-26.4.2019

SámiSoster rs ordne virkkosmahttinleairra sámiguovllu oapmehašdivššariidde Eanodagas, Hotealla Vuontispirttis 24.-26.4.2019. Leairra ulbmilin lea doarjut oapmehašdivššariid veadjima ee. oapmehašdivššariid gaskasaš veardásašdoarjaga ovddideamen, skuvlejumi fállamin ja joavkoságastallamin.  Dan lassin mii fállat virkkosmahttima, orruma ja borramuša. Leairras geavahuvvo davvisáme- ja suomagiella. Oassálastit gártet máksit 20 € iešgoasttádusoassi. Beivviid prográmmas lea olgun váccašeapmi, ovttas leahkkin, logaldallamat, ságastallamat, virkkosmahttin. Gurssa …

Virkkosmahttinleairra sámeguovllu oapmahašdivššariidde Eanodagas, 24.-26.4.2019 Read More »