Dearvvasvuohta

Allergiijat

Hádjaávnnas- ja Kemikálaliigeahearkkit
Suomen Hajuste- ja Kemikaaliyliherkät ry 2017.


Alkoholisma

10 jearaldaga du iežat várás du alkoholageavaheamis
THL 2009.

Dearvvasvuohtan! Jeara alkoholageavaheamis
THL 2004.


Bargoburesveadjin

Boazodoalli, veaje bures!
Mela 2016.


Čižžeborasdávda

Iežas dárkkistankoarta 
Tunne rintasi ry 2017.


Demensa/Muitodávddat

Muitobálggis Lappi eanagottis – 10 lávkki (liŋkka sosiaalikollega.fi-siidduide)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, SenioriKaste-hanke 2016.


Diabetes

Dovddatgo diabetesa?
Diabetesliitto 2013.

Tiippa 2 diabetesa buohccánriskka árvvoštallanskovvi
Diabetesliitto 2013.

Tiippa 2 diabetesa biebmodillirávagirjjáš
Diabetesliitto 2015.


Epilepsia

Vuosttašveahkki Epilepsiadohpehallamii – Juohkehaš sáhttá veahkehit epilepsiai dohppehallan olbmo
Epilepsialiitto 2017.


Garrenávdnasat

Kannabis-beaivegirji
Kannabishanke, Ehyt ry, 2019.

Kannabis koarttat
Kannabishanke, Ehyt ry, 2019.

Faktabábir kannabisas
Kannabishanke, Ehyt ry, 2019.

Kannabisa geavaheami njealje gietti
Kannabishanke, Ehyt ry, 2019.


Guoggunrávssa dávddat

Vuosttas dieđut guoggunrávssá váiledoaibma (hypotyreosa)
Kilpirauhasliitto 2017.


Mánáid dávddat ja dearvvasvuohta

Mánna buohcá
Kustannus oy Duodecim, 2002.


Mielladearvvasvuohta

Deprešuvnna iešdikšun
Deprešuvnna iešdikšun-prográmma fálla dieđuis deprešuvnnas ja bargoneavvuid dan ceavcima váraś.
Mielenterveystalo.

Don leat muosáhan juoida hui morašlačča
Punainen risti


Seksuáladearvvasvuohta

Ráhkistanmeašttir – seksuáladearvvasvuođajearahallan
Geassekummekampánja
Sámediggi Nuoraidráđđi , Väestöliitto 2018.


Tourette-syndroma

Dáhtokeahtes lihkastaddamat ja jietnadaddamat Tourette-syndroma go son lea? Diehtojuohkin
Norsk Tourette Forening, 2018.

Norsk Tourette Forening -info
Norsk Tourette Forening, 2018.

Norsk Tourette Forening – lea buvttadan gihppagiid Tourette-sydroma birra maiddái lullisámegillii ja julevsámegillii.
Buot gihppagat lea Norsk Tourette Forening-siidduin.


Váibmo ja várrasuotnadávddat

Váimmot buresveadjin
Sydänliitto ja SámiSoster, 2006.


Veajuiduhttinkurssat

IKKU – Veajuiduhttinkursa eallilan olbmuide, geain leat máŋggat buozalmasat
Kela

Oapmahašdikšuid veajuiduhttinkurssat
Kela

TULES – Duvdda- ja lihkadanorgánabuozalmasaid veajuiduhttinkurssat
Kela


Eallima loahpas

Mátkeloahpa ovddasmoraš – vuoiŋŋalaš veahkki
Kárášjoga gielda, 2011.


Dearvvasvuođa doarjagat

Buohcan ja veajuiduhtttin (Kela neahttasiiddu)
Sairausajan tuet ja kuntoutus, Kelan internetsivu.

Buohcan ja veajuiduhttin (pdf´-brosyr)
Sairastaminen ja kuntoutus, Kelan esite.

Dearvvasvuođafuolahus Suomas
Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.