Veahkki

Veahkki – saamelaiserityinen vanhustyö

Veahkki palvelu siirtyy SámiSoster ry:ltä Enontekiön kunnan järjestämäksi palveluksi 1.3.2015 alkaen.

SámiSoster ry ja Enontekiön kunta ovat tehneet sopimuksen Veahkki-toiminnasta, jossa tavoitteena
on tukea saamelaisia ikäihmisiä, mielenterveyskuntoutujia ja vammaisia omakielisen ja –
kulttuurisen tuen avulla kotona selviytymisessä sekä sosiaalisten kontaktien ja yhteisösuhteiden
ylläpidossa.

Vehkkin apua voi pyytää, jos saamelainen asiakas tarvitsee kotona asumisensa tueksi
alentuneen toimintakyvyn vuoksi kulttuurista ja/tai omakielistä tukea ja apua päivittäisissä
perustoiminnoissa.  Asiakkaiden palvelutarpeen kartoituksesta ja palvelusuunnitelman tekemisestä
vastaa saamenkielinen sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi. Yhdistyksen
puolelta vastuuhenkilönä toimii toiminnanjohtaja Juha Guttorm.

Kunta perii Veahkki -toiminnasta maksuasetuksen mukaan kotipalvelumaksun. Kunta saa toimintaan valtionavustusta Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunnalta.