Veahkki

Veahkki – saamelaiserityinen vanhustyö

Veahkki palvelu siirtyy SámiSoster ry:ltä Enontekiön kunnan järjestämäksi palveluksi 1.3.2015 alkaen.

SámiSoster ry ja Enontekiön kunta ovat tehneet sopimuksen Veahkki-toiminnasta, jossa tavoitteena here on tukea saamelaisia ikäihmisiä, mielenterveyskuntoutujia ja vammaisia omakielisen ja – click here kulttuurisen tuen avulla kotona selviytymisessä sekä sosiaalisten kontaktien ja yhteisösuhteiden ylläpidossa.

go to link

Vehkkin apua voi pyytää, jos saamelainen asiakas tarvitsee kotona asumisensa tueksi http://sayra-nilu.site/32472.html alentuneen toimintakyvyn vuoksi kulttuurista ja/tai omakielistä tukea ja apua päivittäisissä http://sponag-tenskie.site/38816.html perustoiminnoissa.  Asiakkaiden palvelutarpeen kartoituksesta ja palvelusuunnitelman tekemisestä vastaa saamenkielinen sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi. Yhdistyksen http://satzfe-imot.site/37727.html puolelta vastuuhenkilönä toimii toiminnanjohtaja Juha Guttorm.

here Kunta perii Veahkki -toiminnasta maksuasetuksen mukaan kotipalvelumaksun. Kunta saa toimintaan valtionavustusta Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunnalta.