Birgen ruovttus – Pärjään kotona

Birgen ruovttus – toiminta voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: ikäihmisten ryhmätoiminta, matalankynnyksen kohtaamispaikat (Hetassa, Inarissa ja Vuotsossa) sekä omaishoitajien toiminta. Lisäksi työhön kuuluu sidosryhmätoimintaa sekä järjestölähtöistä kotikäyntityötä.

– Birgen ruovttus – toiminta järjestää monikulttuurisen ja sosiaalista kanssakäymistä edistävää ryhmätoimintaa ja tapahtumia ikäihmisille.

– Luovatupa on matalan kynnyksen kohtaamispaikka Enontekiöllä, Hetassa, jonne kaikilla on helppo tulla. Luovatupa on avoinna viitenä päivänä viikossa (ma-pe).

– Mokta-tupa on matalan kynnyksen kohtaamispaikka Vuotsossa. Mokta-tuvalla ruokaillaan, seurustellaan ja toimintaan kullekin kerralle suunnitellun ohjelman mukaan, saameksi ja suomeksi.

-Toimintatupa on matalan kynnyksen kohtaamispaikka Inarin kirkonkylällä. Toimintatuvalla ruokaillaan, seurustellaan ja toimitaan kullekin kerralle suunnitellun ohjelman mukaan, saameksi ja suomeksi.

– Omaishoitajille järjestetään vertaisryhmätapaamisia ja vuosittain järjestetään koko saamelaisalueen omaishoitajille yhteinen virkistäytymisleiri.

– Kotikäyntityötä ja sidosryhmätoimintaa on kehitetty sekä neuvontaa ja ohjausta annettu henkilökohtaisilla kotikäynneillä ja puhelimen välityksellä. Erityisesti otamme huomioon saamelaisasiakkaiden kielelliset ja kulttuuriset erityistarpeet.

 

– Tiedotamme kaikesta toiminnasta paikallislehti Enontekiön Sanomat ”muistilappu”- palstalla, Inarilainen-lehdessä, saamenradiossa, erillisillä tiedotteilla, seurakunnan tiedotteiden yhteydessä, kunnan ikäihmisten palveluoppaassa, SámiSoster ry:n Facebook- sivuilla ja tietenkin SámiSoster ry:n nettisivuillamme.