Birgen ruovttus – Pärjään kotona

Birgen ruovttus – toiminta voidaan jakaa kolmeen pääryhmään, ikäihmisten ryhmätoiminta, Luovatupa sekä omaishoitajien toiminta. Lisäksi toiminnanohjaajan työhön kuuluu sidosryhmätoimintaa, järjestölähtöistä kotikäyntityötä sekä eri projektien työntekijöiden vertaistapaamisten järjestämistä.

Toiminnanohjaajan tehtäviin kuuluu koko Birgen ruovttus – toiminnan koordinointi, johtaminen, seuranta, dokumentointi, arviointi, kehittäminen, raportointi, palveluoppaan päivittäminen, tavoitteiden seuranta ja kehittäminen, ryhmätoimintojen kehittäminen ja vetäminen.

– Birgen ruovttus – toiminta järjestää monikulttuurisen ja sosiaalista kanssakäymistä edistävää ryhmätoimintaa ja tapahtumia ikäihmisille.

– Luovatupa on matalan kynnyksen kohtaamispaikka Enontekiöllä, Hetassa, jonne kaikilla on helppo tulla. Luovatuvalla on ”kyläolohuone”, jonne voit mennä viettämään aikaa, kutomaan sukkia tai odotellessasi kyytiä vaikkapa juoda kupin kahvia. Luovatuvalla toimii myös kirpputori.

– Mokta-tupa on matalan kynnyksen kohtaamispaikka Vuotsossa. Mokta-tuvalla ruokaillaan, seurustellaan ja toimintaan kullekin kerralle suunnitellun ohjelman mukaan, saameksi ja suomeksi.

-Toimintatupa on matalan kynnyksen kohtaamispaikka Inarin kirkonkylällä. Toimintatuvalla ruokaillaan, seurustellaan ja toimitaan kullekin kerralle suunnitellun ohjelman mukaan, saameksi ja suomeksi.

– Omaishoitajille järjestetään kerran kuukaudessa yhteistyössä Enontekiön kunnan kanssa vertaisryhmätapaamisia ja vuosittain järjestetään koko saamelaisalueen omaishoitajille yhteinen virkistäytymisleiri.

– Kotikäyntityötä ja sidosryhmätoimintaa on kehitetty sekä neuvontaa ja ohjausta annettu henkilökohtaisilla kotikäynneillä ja puhelimen välityksellä. Erityisesti otamme huomioon saamelaisasiakkaiden kielelliset ja kulttuuriset erityistarpeet.

– Tiedotamme kaikesta toiminnasta paikallislehti Enontekiön Sanomat ”muistilappu”- palstalla, Inarilainen-lehdessä, saamenradiossa, erillisillä tiedotteilla, seurakunnan tiedotteiden yhteydessä, kunnan ikäihmisten palveluoppaassa, SámiSoster ry:n Facebook- sivuilla ja tietenkin SámiSoster ry:n nettisivuillamme.